Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Postupanje u vanrednim situacijama - POŽAR

Postupanje u vanrednim situacijama - POŽAR
Datum objave: 15.12.2014 15:29 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Požar je nekontrolisano gorenje koje nanosi materijalnu štetu, ugrožava ljudske živote i životnu sredinu. Požar je realna opasnost u kojoj se, pored imovine, može izgubiti i život. Nemojte dozvoliti da vam se to dogodi, obezbijedite se na vrijeme!

MUP

UKOLIKO UOČITE POŽAR, POZOVITE 123 ILI 112

Požari u domaćinstvima

Šta učiniti da spriječimo požare?

 • Iz podruma, garaža, sa tavana i slično, uklonite sve uskladištene zapaljive stvari, poput starih časopisa, kutija od farbi, razređivača, kao i starog namještaja, garderobe itd.
 • Protivpožarna stepeništa i prolaze redovno čistite i obavezno održavajte prohodnim, jer to vam je najčešće jedini bezbjedni put i način da sačuvate svoj i život svoje porodice.
 • Prekontrolišite svoju vatrogasnu opremu: protivpožarne aparate, crijeva, hidrante, i održavajte ih u ispravnom stanju.
 • Naučite da pravilno koristite (aktivirate) protivpožarni aparat i podučite svoje ukućane, jer u slučaju požara nećete imati vremena da pročitate uputstvo za upotrebu na naljepnici aparata.
 • Naučite djecu da u slučaju požara pozovu Službu zaštite i spašavanja na broj 123 ili MUP - Direktorat za vanredne situacije 112.
 • Ukoliko primijetite požar ili osjetite miris dima u svom stanu ili zgradi, pozovite Službu zaštite ili Operativno - komunikacioni centar 112, i nikada nemojte pretpostavljati da je neko to već učinio.
 • Neugašeni opušak cigarete nikada nemojte bacati kroz prozor ili sa terase, jer će u većini slučajeva završiti u sobi ili na terasi u nekom od stanova ispod vašeg i izazvati požar.

 

Od velike je važnosti da poštujete sljedeća pravila:

 

 • ne ostavljajte šporet uključen bez nadzora;
 • nemojte pušiti cigarete u krevetu;
 • redovno provjeravajte elektroinstalacije, grijna tijela i sisteme;
 • držite upaljače i šibice dalje od djece;
 • nemojte koristiti grejna tijela na gas ili sa otvorenim plamenom (kamine) u prostorijama koje imaju slabu ventilaciju.

 

Kako se ponašati u slučaju požara?

 • Ako u toku noći primijetite požar, a nemate alarm za slučaj opasnosti, izađite na prozor ili u hodnik i vičite: „Požar”, kako biste probudili ukućane i komšije.
 • Pozovite broj 123 ili 112, dajući konkretne podatke o lokaciji požara, adresu, sprat i broj stana.
 • Ukoliko je požar zahvatio samo jednu prostoriju vašeg stana, zatvorite vrata te prostorije i isključite električnu energiju. Pozovite Službu zaštite i evakuišite ukućane, a ako je požar manjeg obima, pokušajte gašenje.
 • Ako je požar većeg obima, napustite stan zatvarajući sva vrata za sobom. U suprotnom će se, zbog dotoka svježeg vazduha, požar brzo proširiti na cio stan.
 • Prilikom evakuacije važno je da se svi ukućani okupe u istoj prostoriji, jer postoji mogućnost da se djeca iz straha sakriju. Tek kada su svi na broju, krenite ka izlazu.
 • Spremite se za susret sa gustim dimom i vrelinom i ako imate vremena, obujte cipele sa debljim đonom, obucite kaput i vežite krpe i peškire natopljene vodom preko nosa i usta.
 • Nikada ne koristite lift, zato što se u toku požara oslobađa gust dim koji sadrži mnoga otrovna isparenja koja brzo ispune okno i kabinu lifta, što prouzrokuje sigurnu smrt od gušenja za sve koji se tu nalaze.
 • Ukoliko nijeste neposredno ugroženi požarom, najbolje je da ostanete iza zatvorenih vrata svog stana.
 • U slučaju da dim počne da prodire oko vrata, natopite peškire i krpe vodom, stavite ih oko dovrataka i ispred vrata kako biste spriječili prodor dima u stan. Ako je spoljašnji vazduh čist, izađite na terasu zatvarujući balkonska vrata za sobom i sačekajte da vatrogasci završe gašenje požara, jer ste u svom stanu najbezbjedniji.Upamtite! Nemojte koristiti vodu:

 • da biste ugasili požar na električnim instalacijama i aparatima jer možete biti izloženi strujnom udaru;
 • da biste ugasili požar izazvan benzinom ili uljem, jer ove supstance plutaju na površini vode i mogu da izazovu širenje požara.

Šumski požari

Šumski požari su požari na otvorenom, koji se brzo šire i zahvataju šumske predjele i drugu vegetaciju - žbunje, nisko rastinje, travu u blizini poljoprivrednih površina, nenaseljena i teško pristupačna područja.

Posebni vremenski uslovi - visoke temperature, jak vjetar i suvo vrijeme, utiču na nastajanje i širenje požara.

Požari mogu biti izazvani prirodnim pojavama, poput udara groma (ovaj tip je najrjeđi), i može ih izazvati čovjek:

 • slučajno (kratak spoj, pregrijane mašine, varnice tokom radova),
 • nenamjernim paljenjem (neodgovorno ponašanje na izletištima i bacanje zapaljivih materijala),
 • podmetanjem - kada je požar namjerno izazvao čovjek, i
 • loženjem vatre i ostavljanjem zapaljivih materijala na mjestima na kojima postoji povećana opasnost od izbijanja požara (u parkovima, putnim pojasevima i na drugim mjestima na kojima postoji sasušena trava, lišće i drugi lako zapaljivi materijali), što je izričito zabranjeno Zakonom o zaštiti i spasavanju.

 

Ukoliko uočite požar:

 • odmah pozovite Službu zaštite i spasavanja na broj 123 i pružite jasne informacije o svojoj lokaciji, kao i o tačnoj lokaciji požara;
 • opišite kakva je vegetacija zahvaćena požarom;
 • ukažite ako u blizini postoje skladišta opasnih materija;
 • ukoliko ste u mogućnosti, ukažite na pravac širenja požara i
 • ne prekidajte vezu dok ne date sve potrebne informacije.

Kako bi se smanjio rizik od požara, poželjno je da:

 • ne bacate upaljene cigarete na otvorenom prostoru;
 • ne spaljujete travu, nisko rastinje niti smeće na otvorenom prostoru, u urbanim sredinama, kao i na obradivim površinama ili u blizini šuma;
 • ne palite roštilj na otvorenom prostoru u blizini šuma ili u blizini suve trave ili grana;
 • izbjegavate radove na otvorenom koji bi mogli da izazovu požar;
 • ne ostavljajte smeće u šumi, zbog mogućnosti samozapaljenja;
 • vodite računa o upotrebi otvorenog plamena i zabrane pušenja prilikom izvođenja žetvenih radova;
 • poštujete naredbe nadležnih organa o zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru u periodu pojačane požarne opasnosti;
 • poštujete znake zabrane pristupa u oblastima velike opasnosti od požara.

Ukoliko se vaša kuća nalazi unutar ili u blizini šume, nastojte da:

 • u prečniku od 20 metara oko kuće posiječete nisko rastinje i očistite i uklonite suvu travu, lišće, grančice;
 • održavate dvorište - uklanjajte suvo lišće i grane, ne dozvolite da grane dodiruju zidove kuće, niti krovove i balkone;
 • ne držite zapaljive materije i gorivo u blizini kuće;
 • obezbijedite odgovarajuće protivpožarne aparate i servisirajte ih redovno;
 • obezbijedite česme sa dotokom vode i crijevo za vodu dovoljne dužine da pokrije oblast koju želite da zaštitite, kao i rezervoare sa vodom i neelektričnu pumpu za vodu.


Ukoliko se požar širi prema vašoj kući:

 • ostanite pribrani;
 • sve zapaljive materijale koji se nalaze u blizini kuće prebacite u zatvorena i zaštićena mjesta, kako ne biste izazvali dodatno širenje požara;
 • zatvorite sve dovode za gas ili gorivo u blizini objekata;
 • omogućite prolaz vatrogasnim vozilima;
 • upalite svijetla unutra ili napolju, kako bi se povećala vidljivost kroz dim, ukoliko je smanjena.

 

Ukoliko je požar u blizini vaše kuće:

 • ne napuštajte kuću, osim ukoliko nijeste u potpunosti sigurni da ste u mogućnosti da se bezbjedno sklonite. Mogućnost preživljavanja u stambenim objektima koji su izgrađeni od nezapaljivih materijala je velika;
 • uvedite u kuću cijelu porodicu, i kućne ljubimce;
 • zatvorite sve prozore i vrata i blokirajte sve otvore mokrim tkaninama;
 • sklonite zavjese sa prozora;
 • pomjerite namještaj ka centralnom dijelu sobe, dalje od prozora;
 • zatvorite sva vrata unutar kuće;
 • obezbijedite rezerve vode;
 • okupite se svi na jednom mjestu;
 • imajte uza se baterijske lampe, u slučaju da dođe do prekida snabdijevanja električnom energijom.


Savjet je da se evakuacija sprovede samo u krajnjoj nuždi u pravcima koji nijesu ugroženi požarom i dimom, i to prema uputstvima nadležnih službi.


Kada se požar ugasi:

 • izađite iz kuće i odmah ugasite preostale tačke požara u blizini i
 • obezbijedite dežurstvo dok se sva žarišta potpuno ne ugase, zbog mogućnosti pojave manjih požara u blizini zgrade, kao i ponovnog zapaljenja.

 

UPAMTITE: Neugašena cigareta najčešći je uzročnik šumskih požara i nikada je ne izbacujte iz vozila u pokretu. Kada ste u prirodi, opuške od cigareta uvijek ugasite.