Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

Etički odbor u postojećem sastavu formiran je rješenjem ministra unutrašnjih poslova, 01 broj 050/14 – 23105/1 od 09. maja 2014. godine, nakon čega je uslijedilo donošenje novog rješenja 02 broj 050/14-30092 od 13. juna 2014. godine, kojim je, imajući u vidu potrebu stručne i administrativno – tehničke podrške u radu Odbora, imenovan i sekretar Etičkog odbora.

Rješenje o obrazovanju Etičkog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova možete preuzeti ovdje.

Etički odbor vrši praćenje primjene Kodeksa policijske etike u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, i sprovodi nadležnost koja je određena Kodeksom policijske etike.

Etički odbor se sastoji se od sedam članova, od kojih su četiri predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije, jedan predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, jedan predstavnik nevladinog sektora i jedan predstavnik Sindikata Uprave policije.

Misija Etičkog odbora počiva na načelima Evropskog kodeksa policijske etike koji je usvojio Komitet ministara Savjeta Evrope 19. septembra 2001. godine.

Etički odbor Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave polciije je formiran 26. februara 2006. godine.

Etički odbor je, od datuma osnivanja do okončanja drugog mandata, na sjedici u martu ove godine, radio na 526 slučaja u kojima se trebalo odrediti u odnosu na moguće kršenje Kodeksa policijske etike.

Posebnu vrijednost radu ovog Odbora daje činjenica da je, u proteklom periodu,  samo u jednom slučaju izražena žalba na mišljenje ovog Odbora.

 

Kodeks policijske etike


Na osnovu člana 15 stav 2 Zakona o unutrašnjim poslovima Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je Dopune Kodeksa policijske etike.

Dopune Kodeksa policijske etike