Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

Na osnovu člana 134 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Sl.list CG“ broj 39/11 i 50/11), u vezi člana 19 Pravilnika o utvrđivanju disciplinske odgovornosti policijskih službenika („Sl.list CG“ broj 31/2013) i člana 1 Pravilnika o izmjeni pravilnika o utvrđivanju disciplinske odgovornosti policijskih službenika („Sl.list CG“ broj 44/12, 36/13 i 1/15), ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhožić, donio je rješenje 01 broj 151/17-24447/1 od 20.04.2017. godine, kojim se obrazuje Disciplinska komisija Ministarstva unutrašnjih poslova.


Za predsjednika Disciplinske komisije, koji će postupati u disciplinskim predmetima imenovana je:

- Jadranka Blažić Kovačević, šef Odsjeka za utvrđivanje teže povrede službene dužnosti
policijskih službenika.

Za članove Disciplinske komisije, imenovani su:

- Azra Cama, Odsjek za utvrđivanje teže povrede službene dužnosti policijskih službenika;
- Mile Komšić, Posebna jedinica policije;
- Marko Stanković, Sektor kriminalističke policije;
- Milan Delić, Sektor policije opšte nadležnosti;
- Igor Kalezić, Sektor granične policije;
- Slavko Đurović, Odjeljenje bezbjednosti Danilovgrad;
- Milijana Čukić, Specijalno policijsko odjeljenje;
- Željka Čarapić, Direktorat za poslove nadzora;
- Vasiljka Đuranović, Odsjek za utvrđivanje teže povrede službene dužnosti policijskih službenik;
- Ivana Obradović, Služba za ljudske resurse i kadrovske poslove