Pitajte Ministarstvo

 

Generalni direktor Milanka Baković

 

 

 

TELEFON

+382 (0)20 225 341

@ E-MAIL

milanka.bakovic@mup.gov.me

 

 

Direkcija za lične isprave i prebivalište

 

 

 

TELEFON

+382 (0)20 246 453

@ E-MAIL

remzija.ademovic@mup.gov.me

KONTAKT OSOBA

Remzija Ademović

 

 

Direkcija za vozače, vozila i oružje

 

 

 

TELEFON

+382 (0)20 224 017

@ E-MAIL

sektorup@t-com.me

KONTAKT OSOBA

Mira Radović

 

 

Direkcija za državljanstvo

 

 

TELEFON

+382 (0)20 243 190

@ E-MAIL

miroslav.zekovic@mup.gov.me

KONTAKT OSOBA

Miroslav Zeković

 

 

Direkcija za strance, migracije i readmisiju

 

 

TELEFON

+382 (0)20 224 806

@ E-MAIL

dragan.dasic@mup.gov.me

KONTAKT OSOBA

Dragan Dašić

 

 

Direkcija za azil

 

 

TELEFON

+382 (0)20 245 387

@ E-MAIL

sandra.bugarin@mup.gov.me

KONTAKT OSOBA

Sandra Bugarin

 

PODRUČNE JEDINICE ZA UPRAVNE UNUTRAŠNJE POSLOVE

 

 

Područna jedinica Podgorica

 

 

TELEFON

+382 (0)20 241 196

KONTAKT OSOBA

 

 

Područna jedinica Nikšić  

 

 

TELEFON

+382 (0)40 213 101

KONTAKT OSOBA

Zoran Bigović

 

 

Područna jedinica Bar

 

 

TELEFON

+382 (0) 30 312 235

KONTAKT OSOBA

Zorica Đerković

 

 

Područna jedinica Herceg Novi

 

 

TELEFON

+382 (0) 31 322 548

KONTAKT OSOBA

Vid Medojević

 

 

Područna jedinica Berane

 

 

TELEFON

+382 (0) 51 233 335

KONTAKT OSOBA

Rade Obradović

 

 

Područna jedinica Bijelo Polje

 

 

TELEFON

+382 (0) 50 432 070

KONTAKT OSOBA

Dragan Šćepanović

 

 

Područna jedinica Pljevlja

 

 

TELEFON

+382 (0) 52 232 017

KONTAKT OSOBA

Miomir Borović