Manja slova Veća slova RSS
MUPPitajte Ministarstvo

Registracija NVO

23.12.2014.

Lista kandidata predloženih za člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim okupljanjima

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje listu kandidata NVO predloženih za člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim okupljanjima

23.12.2014.

Lista kandidata predloženih za člana radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje listu kandidata NVO predloženih za člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli

10.12.2014.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim okupljanjima

Ministarstvo unutrašnjih poslova će Programom rada za 2015. godinu, pored ostalog, za III kvartal planirati izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim okupljanjima. Smatrajući opravdanim da u Radnoj grupi participira i predstavnik nevladinog sektora, a na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo objavljuje ovaj poziv za izbor jednog predstavnika nevladinih organizacija u međuresorskoj Radnoj grupi koja će izraditi Nacrt zakona.

10.12.2014.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli

Ministarstvo unutrašnjih poslova će Programom rada za 2015. godinu, pored ostalog, za IV kvartal planirati izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli. Smatrajući opravdanim da u Radnoj grupi participira i predstavnik nevladinog sektora, a na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo objavljuje ovaj poziv za izbor jednog predstavnika nevladinih organizacija u međuresorskoj Radnoj grupi koja će izraditi Nacrt zakona.

22.10.2014.

U Crnoj Gori registrovano 3300 nevladinih organizacija

Prema podacima iz Registra nevladinih organizacija, na dan 30.09.2014 godine, registrovano je 3300 nevladinih organizacija, od kojih su 3104 nevladina udruženja, 99 nevladine fondacije a 97 predstavništva stranih nevladinih organizacija.

16.04.2014.

U Crnoj Gori registrovano 3.096 NVO

Prema podacima iz Registra nevladinih organizacija, na dan 01.04.2014 godine, registrovano je 3096 nevladinih organizacija, od kojih je 2908 nevladinih udruženja, 95 nevladinih fondacija i 93 predstavništva stranih nevladinih organizacija.

05.10.2012.

Priručnik "Kako registrovati NVO".

U prilogu možete preuzeti priručnik "Kako registrovati NVO".

01.08.2012.

Saopštenje MUP-a o obavezi NVO da usklade statut sa novim Zakonom o NVO

Sve nevladine organizacije, koje su upisane u Registar NVO, po starom Zakonu o nevladinim organizacijama, koji je prestao da važi 31.12.2011. godine, dužne su da do 13. avgusta 2012. godine, usklade statut sa novim Zakonom o nevladinim organizacijama i dostave ga Ministarstvu unutrašnjih poslova, sa izvodom iz zapisnika sa sjednice nadležnog organa nevladine organizacije na kojoj je donijeta odluka o usklađivanju statuta...

28.03.2012.

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara nevladinih organizacija i obrascima prijava za upis u registre

U prilogu možete preuzeti Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara nevladinih organizacija i obrascima prijava za upis u registre, objavljen u Sl.Listu CG, broj 14/2012.

26.03.2012.

Obavještenje nevladinim organizacijama u pogledu obaveze usklađivanja statuta sa Zakonom o nevladinim organizacijama

Odredbama člana 49 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 39/11), propisano je da su nevladine organizacije koje su upisane u registar po Zakonu o nevladinim organizacijama (,,Službeni list RCG’’ br. 27/99 i 30/02 i ,,Službeni list CG’’, br. 11/07) dužne da, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, usklade statut sa ovim zakonom i dostave ga Ministarstvu unutrašnjih poslova...