Manja slova Veća slova RSS
MUPPitajte Ministarstvo

Registracija NVO

18.01.2016.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika za člana radne grupe za izradu Nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima

Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima.

18.01.2016.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

17.11.2015.

Javni poziv zainteresovanoj javnosti za konsultacije u vezi sa Nacrtom Strategije razvoja Uprave policije za period 2016-2020. godine i Akcionim planom za njeno sprovođenje

Ministarstvo unutrašnjih poslova daje na stručne konsultacije Nacrt Strategije razvoja Uprave policije za period 2016-2020- godine i Akcioni plan za njeno sprovođenje.

09.11.2015.

Javni poziv zainteresovanoj javnosti da se uključi u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama

Ministarstvo unutrašnjih poslova, upućuje javni poziv zainteresovanoj javnosti (građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici i opštinama, strukovnim udruženjima, političkim strankama, sindikatima, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama.

09.09.2015.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o NVO

Ministarstvo unutrašnjih poslova pripremilo je izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o NVO.

31.08.2015.

Lista kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje listu kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

20.07.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima

Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima

20.07.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u vezi sa pripremom Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima

Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u vezi sa pripremom Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima

01.07.2015.

Lista kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za člana radne grupe za izradu Strategije reforme javne uprave 2016-2020. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje listu kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za člana radne grupe za izradu Strategije reforme javne uprave 2016-2020. godine, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

12.06.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u vezi sa pripremom Strategije reforme javne uprave 2016-2020. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u vezi sa pripremom Strategije reforme javne uprave 2016-2020. godine.