Manja slova Veća slova RSS
MUPPitajte Ministarstvo

Registracija NVO

30.06.2016.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

23.06.2016.

Lista kandidata NVO koji su predloženi za članove Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistva novinara

Na osnovu javnog poziva koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo 08.06.2016.godine za predlaganje predstvnika NVO za člana komisje za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistvima novinara, predložen je sljedeći kandidat:

08.06.2016.

Javni poziv NVO za predlaganje kandidata za člana Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistava novinara

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistava novinara.

17.05.2016.

Javni poziv zainteresovanoj javnosti da se uključi u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta uredbi

Ministarstvo unutrašnjih poslova daje na javnu raspravu Nacrt uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Nacrt uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona.

17.05.2016.

Javni poziv zainteresovanoj javnosti da se uključi u postupak pripreme Nacrta zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje Javni poziv zainteresovanoj zainteresovanoj javnosti (građanima, naučnim i stručnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici, opštinama. strukovnim udruženjima, političkim strankama, sindikatima, vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

18.03.2016.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama

Na osnovu čl. 6 i 11 stav 1 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama i upućuje javni poziv.

04.03.2016.

Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je 15.2.2016. godine javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u vezi sa pripremom Analize efekata implementacije Strategije razvoja nevladinih organizacija 2014-2016 i Predloga strategije razvoja nevladinih organizacija 2017-2020. godine.

04.03.2016.

Lista kandidata NVO koji su predloženi za člana radne grupe za izradu Predloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija

Na osnovu javnog poziva koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo 15.02.2016. godine, za predlaganje predstavnika NVO za člana radne grupe za izradu Predloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Predloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona.

04.03.2016.

Lista kandidata NVO koji su predloženi za članove radne grupe za izradu Analize efekata implementacije Strategije razvoja nevladinih organizacija 2014-2016

Na osnovu javnog poziva koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo 15.02.2016. godine, za predlaganje predstavnika NVO za člana radne grupe za izradu Analize efekata implementacije Strategije razvoja nevladinih organizacija 2014-2016 i Predloga strategije razvoja nevladinih organizacija 2017-2020. godine, predloženi su sljedeći kandidati:

16.02.2016.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Predloga zakona o javnom redu i miru

Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Predloga zakona o javnom redu i miru.