Мања слова Већа слова РСС
МУППитајте Министарство

Регистрација НВО

24.07.2019.

Одржан округли у оквиру јавне расправе о Нацрту Стратегије сузбијања насилног екстремизма за период 2020-2024.године и Акционог плана за 2020.г.

Одржан округли у оквиру јавне расправе о Нацрту Стратегије сузбијања насилног екстремизма за период 2020-2024.године и Акционог плана за 2020.г. Данас је Министарство унутрашњих послова организовало округли сто у оквиру јавне расправе о Нацрту Стратегије сузбијања насилног екстремизма за период 2020-2024.године и Акционог плана за 2020.годину.

11.07.2019.

Листа НВО које нису доставиле уредну и потпуну пријаву по конкурсу 39-050/19-24411/1 „Сензибилизација и јачање стручних вјештина представника органа за спровођење закона у односу на идентификацију и упућивање потенцијалних и жртава трговине људима“

У складу са чланом 32 г став 2 Закона о невладиним организацијама (Сл.лист ЦГ, , бр.39/11 и 37/17) Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права - за сензибилизацију и јачање стручних вјештина представника органа за спровођење закона у односу на идентификацију и упућивање жртава и потенцијалних жртава трговине људима, објављује Листу невладиних организација које нису доставиле уредну и потпуну пријаву по конкурсу бр. 39-050/19-24411/1 од 27.05.2019. године „Сензибилизација и јачање стручних вјестина представника органа за спровођење закона у односу на идентификацију и упућивање потенцијалних и жртава трговине људима“

11.07.2019.

Листа невладиних организација које нису доставиле уредну и потпуну пријаву - документацију по конкурсу бр. 39-050/19-24412/1 од 27.05.2019. године „Спровођење кампање за смањење потражње за услугама жртава трговине људима“

У складу са чланом 32 г став 2 Закона о невладиним организацијама (Сл.лист ЦГ, , бр.39/11 и 37/17) Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области друштвене бриге о дјеци и младима – за спровођење кампање за смањење потражње за услугама жртава трговине људима, објављује Листу невладиних организација које нису доставиле уредну и потпуну пријаву - документацију по конкурсу бр. 39-050/19-24412/1 од 27.05.2019. године „Спровођење кампање за смањење потражње за услугама жртава трговине људима“

11.07.2019.

Листа невладиних организација које нису доставиле уредну и потпуну пријаву по конкурсу бр. 39-050/19-24410/1 од 27.05.2019. године „Заштита жртва трговине људима у Црној Гори“

У складу са чланом 32 г став 2 Закона о невладиним организацијама (Сл.лист ЦГ, , бр.39/11 и 37/17) комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права – за заштиту жртва трговине људима у Црној Гори, објављује Листу невладиних организација које нису доставиле уредну и потпуну пријаву по конкурсу бр.39-050/19-24410/1 од 27.05.2019. године„Застита жртва трговине људима у Црној Гори“

11.07.2019.

Позив за јавну расправу о Нацрту стратегије сузбијања насилног екстремизма за период 2020-2024. године са Акционим планом за 2020. годину

Министарство унутрашњих послова, на основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ” бр. 38/22/08, 42/11, 54/16 и 13/18) даје на јавну расправу Нацрт стратегије сузбијања насилног екстремизма за период 2020-2024. године са акционим планом за 2020. годину и упућује јавни позив грађанима, научној и стручној јавности, државним органима, струковним удружењима, политичким субјектима, невладиним организацијама, међународним организацијама, медијима и свим заинтересованим организацијама и заједницама да се укључе у јавну расправу и дају свој допринос у разматрању Нацрта стратегије сузбијања насилног екстремизма за период 2020-2024. година с акциониом планом за 2020. годину.

27.05.2019.

Јавни конкурс „Спровођење кампање за смањење потражње за услугама жртава трговине људима“

На основу члана 32в Закона о невладиним организацијама (“Службени лист ЦГ“, бр.39/11 и 37/17), а у вези са Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019. години (“Службени лист ЦГ“, бр. 83/17) и Правилником о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавни конкурс (“Службени лист ЦГ“, бр.14/18), Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација Министарства унутрашњих послова, објављује јавни конкурс

27.05.2019.

Јавни конкурс „Сензибилизација и јачање стручних вјештина представника органа за спровођење закона у односу на идентификацију и упућивање жртава и потенцијалних жртава трговине људима“

На основу члана 32в Закона о невладиним организацијама (“Службени лист ЦГ“, бр.39/11 и 37/17), а у вези са Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019. години (“Службени лист ЦГ“, бр. 83/17) и Правилником о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавни конкурс (“Службени лист ЦГ“, бр.14/18), Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација Министарства унутрашњих послова објављује јавни конкурс

27.05.2019.

Јавни конкурс “Заштита жртава трговине људима у Црној Гори”

На основу члана 32в Закона о невладиним организацијама (“Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019. години (“Службени лист ЦГ“, бр. 80/18) и Правилником о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавни конкурс (“Службени лист ЦГ“, бр. 14/18), Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација Министарства унутрашњих послова, објављује јавни конкурс

24.05.2019.

Извјештај са јавне расправе о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о превозу опасних материја

Сходно члану 18 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у прирпеми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 38/03, 22/08, 42/11, 54/16 и 13/18), Министарство унутрашњих послова објављује Извјештај о јавној расправи у вези поступка припреме Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о превозу опасних материја.

20.05.2019.

Извјештај са јавне расправе о Нацрту закона о критичној инфраструктури

Сходно рјешењима из Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона („Службени лист ЦГ“, број 41/18), Министарство унутрашњих послова је дана 11.04.2019. године, упутило јавни позив заинтересованој јавности за учешће у јавној расправи о Нацррту закона о критичној инфраструктури на интернет страници Министарства унутрашњих послова којом приликом су позвани сви заинтересовани субјекти да дају своје коментаре, примједбе, предлоге и сугестије на текст закона који је био доступан на интернет страници министарства.