Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Lista nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu po konkursu br. 39-050/19-24410/1 od 27.05.2019. godine „Zaštita žrtva trgovine ljudima u Crnoj Gori“

Datum objave: 11.07.2019 14:55 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 32 g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama (Sl.list CG, , br.39/11 i 37/17) komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava – za zaštitu žrtva trgovine ljudima u Crnoj Gori, objavljuje

Listu nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu po konkursu br. 39-050/19-24410/1 od 27.05.2019. godine
„Zaštita žrtva trgovine ljudima u Crnoj Gori“

1. Centar kreativnih vještina – Projekat „ Od opasnosti do sigurnosti – put za osnaživanje žrtava trgovine ljudima!


Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:
- Izjava o partnerstvu nije uredno popunjena, potrebno dostaviti novu;
- je potrebno dostaviti CD koji sadrži skeniranu potpisanu i ovjerenu dokumentaciju (prijavu, izjave i budžet) u pdf formatu.

2. SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić – Projekat „Zaštita žrtva trgovine ljudima u Crnoj Gori – Nacionalna SOS linija za potencijalne žrtve trgovine ljudima“


Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:
- Obrazac prijave nije dostavljen u dovoljnom broju primjeraka, nije potpisan i ovjeren;
- Budžet projekata nije dostavlje u dovoljnom broju primjeraka, nije potpisan i ovjeren;
- ne sadrži fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu;
- nije dostavljen dokaz o realizovanom projektu iz prethodne godine
- je potrebno dostaviti CD koji sadrži skeniranu potpisanu i ovjerenu dokumentaciju (prijavu, izjave i budžet) u pdf formatu..

3. Institut za socijalnu i obrazovnu politiku – Projekat „Anti-trafiking akademija“

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:

- Obrazac prijave nije potpisan i ovjeren;
- Izjava o partnerstvu nije uredno popunjena, potrebno dostaviti novu;
- Budžet projekta nije potpisan i ovjeren;
- ne sadrži fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu;
- je potrebno dostaviti CD koji sadrži skeniranu potpisanu i ovjerenu dokumentaciju (prijavu, izjave i budžet) u pdf formatu.

4. Crnogorski ženski lobi – Projekat „ Pružanje informacija, pomoći, podrške i zaštite potencijalnim žrtvama trgovine ljudima putem SOS telefona za žrtve trgovine ljudima“

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:
- Jedan obrazac prijave nije potpisan i ovjeren;
- nije dostavljen dokaz o realizovanom projektu iz prethodne godine
- je potrebno dostaviti CD koji sadrži skeniranu potpisanu i ovjerenu dokumentaciju (prijavu, izjave i budžet) u pdf formatu.

5. Crnogorsi ženski lobi – Projekat „Pružanje informacija, pomoći i podrške potencijalnim žrtvama trgovine ljudima, seksualnog nasilja i dječjih ugovorenih brakova putem SOS telefona“

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:
- jedan obrazac prijave nije potpisan i ovjeren;
- nije dostavljen dokaz o realizovanom projektu iz prethodne godine
- je potrebno dostaviti CD koji sadrži skeniranu potpisanu i ovjerenu dokumentaciju (prijavu, izjave i budžet) u pdf formatu.

Nevladine organizacije sa ove liste dužne su da otklone utvrđene nedostatke u roku od 5 dana od dana objavljivanja Liste na stranici Ministarstva unutrašnjih poslova i portala e uprave, zaključno sa petkom, 19. julom 2019. godine.
Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne otklone u roku, prijava se odbija.
Dopunu prijave potrebno je dostaviti na arhivu Ministarstva unutrašnjih poslova ili poslati poštom, preporučenom pošiljkom na sljedeću adresu:

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
ODJELJENJE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog , br.22
81 000 Podgorica

Sa napomenom: NE OTVARATI – Dopuna prijave na Javni konkurs „Zastita žrtva trgovine ljudima u Crnoj Gori“,

uz naziv nevladine organizacije i projekta.

Ovlašćeni predstavnici nevladinih organizacija koje su dostavile jedan ili oba obrazca prijave i bužet projekta u štampanoj formi bez potpisa i pečata organizacije, obavezni su doći lično u prostorije MUP/Odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima (ul. Mihaila Lalića br 2, 81 000 Podgorica) kako bi otklonili utvrđene nedostatke.
Bodovanje projekata vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa („Sl.list CG“, br.13/18), a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.
Na osnovu broja bodova nezavisnih procjenjivača, Komisija utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani, a na osnovu iste donosi Odluku o raspodjeli sredstava.