Manja slova Veća slova RSS
MUPPitajte Ministarstvo

Registracija NVO

22.03.2017.

Javni poziv NVO za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta strategije za smanjenje rizika od katastrofa, sa Akcionim planom za period 2018 - 2023. godine

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje

12.10.2016.

Odluka o izboru predstavnika nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Smjernica za postupanje i procesuiranje slučajeva prisilnih brakova u Romskim i Egipćanskim zajednicama

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (,,Službeni list CG’’, broj 7/12), ministar unutrašnjih poslova donosi odluku o izboru predstavnika nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Smjernica za postupanje i procesuiranje slučajeva prisilnih brakova u Romskim i Egipćanskim zajednicama za potrebe policije, centara za socijalni rad, škola, sudova i domova zdravlja.

28.09.2016.

Lista kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za člana radne grupe za izradu Smjernica za postupanje i procesuiranje slučajeva prisilnih brakova u Romskim i Egipćanskim zajednicama

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje listu kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za člana radne grupe za izradu Smjernica za postupanje i procesuiranje slučajeva prisilnih brakova u Romskim i Egipćanskim zajednicama za potrebe policije, centara za socijalni rad, škola, sudova i domova zdravlja.

16.09.2016.

Javni poziv NVO za predlaganje dva predstavnika za člana radne grupe za izradu Smjernica za postupanje i procesuiranje slučajeva prisilnih brakova u Romskim i Egipćanskim zajednicama

Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Smjernica za postupanje i procesuiranje slučajeva prisilnih brakova u Romskim i Egipćanskim zajednicama za potrebe policije, centara za socijalni rad, škola, sudova i domova zdravlja.

29.07.2016.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Nacrtu uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Nacrtu uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona.

30.06.2016.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

23.06.2016.

Lista kandidata NVO koji su predloženi za članove Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistva novinara

Na osnovu javnog poziva koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo 08.06.2016.godine za predlaganje predstvnika NVO za člana komisje za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistvima novinara, predložen je sljedeći kandidat:

08.06.2016.

Javni poziv NVO za predlaganje kandidata za člana Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistava novinara

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistava novinara.

17.05.2016.

Javni poziv zainteresovanoj javnosti da se uključi u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta uredbi

Ministarstvo unutrašnjih poslova daje na javnu raspravu Nacrt uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Nacrt uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona.

17.05.2016.

Javni poziv zainteresovanoj javnosti da se uključi u postupak pripreme Nacrta zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje Javni poziv zainteresovanoj zainteresovanoj javnosti (građanima, naučnim i stručnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici, opštinama. strukovnim udruženjima, političkim strankama, sindikatima, vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.