Мања слова Већа слова РССПитајте Министарство

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА И ИЗБОРНИХ КАМПАЊА

Сходно члану 28 Закона о финансирању политичких субјеката и изборних кампања, Министарство унутрашњих послова дужно је да од дана расписивања до дана одржавања избора, као и мјесец дана након одржавања избора, седмодневно на својој интернет страници објављују аналитичке картице са свих рачуна које имају у свом посједу и достављају их радном тијелу Скупштине.

Сходно члану 32 Закона о финансирању политичких субјеката и изборних кампања, Министарство је дужно и да на својој интернет страници објављује седмодневно све издате путне налоге за управљање службеним возилима, од дана расписивања до дана одржавања избора. Путни налози из става 3 овог члана достављају се Агенцији на недељном нивоу.

 

ИЗБОРИ 2018.ГОДИНЕ

Реализација буџета МУП-а за период од 20.01. до 28.01.2018. године

Путни налози за службена возила МУП-а за период од 20.01. до 28.01.2018. године

Реализација буџета МУП-а за период од 29.01. до 04.02.2018.године

Путни налози за службена возила МУП-а за период од 29.01. до 04.02.2018. године

Реализација буџета МУП-а за период од 05.02. до 11.02.2018. године

Путни налози за службена возила МУП-а за период од 05.02. до 11.02.2018. године

Реализација буџета МУП-а за период од 12.02. до 18.02.2018. године

Путни налози за службена возила МУП-а за период од 12.02. до 18.02.2018.године

Реализација буџета МУП-а за период од 19.02. до 25.02.2018.године

Путни налози за службена возила МУП-а за период од 19.02.до 25.02.2018.године

Реализација буџета МУП-а за период од 26.02. до 04.03.2018. године

Путни налози за службена возила МУП-а за период од 26.02. до 04.03.2018.године

Реализација буџета МУП-а за период од 05.03. до 11.03.2018.године

Путни налози за службена возила МУП-а за период од 05.03. до 12.03.2018. године

Реализација буџета МУП-а за период од 12.03. до 18.03.2018.године

Путни налози за службена возила МУП-а за период од 12.03. до 18.03. 2018.године

Реализација буџета МУП-а за период од 19.03. до 25.03.2018. године

Путни налози за службена возила МУП-а за период од 19.03. до 25.03.2018.године

Реализација буџета МУП-а за период од 26.03. до 01.04.2018.године

Путни налози за службена возила МУП-а за период од 26.03.до 01.04.2018.године

Реализација буџета  МУП-а за период од 02.04. до 08.04.2018.године

Путни налози за службена возила МУП-а за период од 02.04.до 08.04.2018.године

Реализација буџета МУП-а за период од 09.04. до 15.04.2018. године

Путни налози за службена возила МУП-а за период од 09.04. до 15.04.2018.године

Реализација буџета МУП-а за период од 16.04. до 23.04.2018.године

Путни налози за службена возила МУП-а за период од 16.04.до 23.04.2018.године

Реализација буџета МУП-а за период од 23.04. до 29.04.2018.године

Путни налози за службена возила МУП-а за период од 23.04. до 29.04.2018.године

Реализација буџета МУП-а  за период од 30.04. до 06.05.2018.године

Путни налози за службена возила МУП-а за период од 30.04. до 06.05.2018.године
 

 

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2016. ГОДИНЕ

Реализација буџета МУП-а за период од 12.07. до 18.07.2016. године

Путни налози за службена возила МУП-а за период 12.07. до 19.07.2016. године

Путни налози за службена возила за период од 12.07.2016. до 22.07.2016. године

Реализација буџета МУП-а за период од 18.07. до 25.07. 2016. године

Реализација буџета МУП-а за период од 25.07. до 01.08.2016. године

Путни налози за службена возила за период 25.07. до 01.08.2016. године

Реализација буџета МУП-а за период од 01.08. до 07.08.2016.године

Путни налози за службена возила за период од 01.08. до 08.08.2016.године

Реализација буџета МУП-а за период од 08.08. до 15.08.2016.године

Путни налози за службена возила за период од 08.08. до 15.08.2016.године

Реализација буџета МУП-а за период од 15.08. до 22.08.2016.године

Путни налози за службена возила за период од 15.08. до 22.08.2016.године

Реализација буџета МУП-а за период од 22.08. до 29.08.2016.године

Путни налози за службена возила за период од 22.08. до 29.08.2016.године

Реализација буџета МУП-а за период од 29.08. до 04.09.2016.године

Путни налози за службена возила за период од 29.08. до 05.09.2016.године

Реализација буџета МУП-а за период од 05.09. до 11.09.2016.године

Путни налози за службена возила за период од 05.09. до 12.09.2016.године

Реализација буџета МУП-а за период од 12.09. до 19.09.2016.године

Путни налози за службена возила за период од 12.09. до 19.09.2016.године

Реализација буџета МУП-а за период од 19.09. до 26.09.2016.године

Путни налози за службена возила за период од 19.09. до 26.09.2016.године

Реализација буџета МУП-а за период од 26.09. до 03.10.2016.године

Путни налози за службена возила за период од 26.09. до 03.10.2016.године

Реализација буџета МУП-а за период од 03.10. до 10.10.2016.године

Путни налози за службена возила за период од 03.10. до 10.10.2016.године

Реализација буџета МУП-а за период од 10.10. до 17.10.2016.године

Путни налози за службена возила за период од 10.10. до 17.10.2016.године

Реализација буџета МУП-а за период од 17.10.до 24.10.2016.године

Реализација буџета МУП-а за период од 24.10. до 30.10.2016.године

Реализација буџета МУП-а за период од 31.10. до 07.11.2016.године

Реализација буџета МУП-а за период од 07.11. до 14.11.2016.године

Реализација буџета МУП-а за период од 14.11. до 16.11.2016.године