Pitajte Ministarstvo

KABINET

 

MUP

mr Dragan Pejanović

državni sekretar i Nacionalni koordinator za NATO

MUP

Vesna Brajović


sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova
MUP

Ivana Đ. Kovačević

šefica Kabineta

MUP  
Safet Korać

generalni direktor Direktorata za strateško-razvojne poslove
MUP  
doc.dr Danilo Ćupić

generalni direktor Direktorata za poslove nadzora
MUP


Milanka Baković

generalna direktorica Direktorata za građanska stanja i lične isprave

MUP


Mirsad Mulić


generalni direktor Direktorata za vanredne situacije

MUP  
Tanja Ostojić

generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije
MUP  
Milan Adžić

načelnik Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije
MUP Milan Paunović

načelnik Odjeljenja za integrisano upravljanje granicom


Zora Čizmović


načelnica Odjeljenja za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama

MUP


Ramiza Đečević


načelnica Odjeljenja za unutrašnju reviziju


Tatjana Drobnjak


načelnica Službe za informacione tehnologije

MUP


Sonja Radonjić


načelnica Službe za ljudske resurse i kadrovske poslove

MUP

Radmila Jakšić

načelnica Službe za finansijske, opšte i pomoćne poslove