Pitajte Ministarstvo

KABINET

 

MUP

mr Dragan Pejanović

Državni sekretar i Nacionalni koordinator za NATO

 

 Vesna Brajović

Sekretar ministarstva
MUP

Ivana Đ. Kovačević

šefica KabinetaMUP

Milanka Baković

v.d. generalnog direktora Direktorata za građanska stanja i lične ispraveMUP

Mirsad Mulić

generalni direktor Direktorata za vanredne situacijeZora Čizmović

načelnik Odjeljenja za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijamaTanja Ostojić

Generalni direktor Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije
MUP

Ramiza Đečević

načelnik - viši unutrašnji revizor Odjeljenja za unutrašnju reviziju

Tatjana Drobnjak

načelnik Službe za informacione tehnologije

MUP

Sonja Radonjić

načelnik Službe za ljudske resurse i kadrovske poslove


Danilo Ćupić
v.d. generalnog direktora Direktorata za poslove nadzora