Питајте Министарство

Јавне расправе

06.11.2019.

Јавни позив за предлагање представника/це невладине организације у радној групи за израду Приједлога Закона о измјенама и допунама Закона о оружју

У складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона (“Службени лист ЦГ”, број 41/18), Министарство унутрашњих послова објављује јавни позив за предлагање представника/це невладине организације у радној групи за израду Приједлога Закона о измјенама и допунама Закона о оружју...

06.11.2019.

Листа представника НВО предложених у радну групу за израду и праћење примјене Стратегије реинтеграције лица враћених на основу Споразума о реадмисији за период 2021-2025.г. и Стратегије за интегрисано управљање миграцијама у ЦГ за период 2021-2025.г.

На основу члана 8 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спроводењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ", број 41/18), а у складу са Јавним позивом за предлагање представника невладиних организација у Радну групу за израду и праћење примјене Стратегије реинтеграције лица враћених на основу споразума о реадмисији за период 2021-2025. године и Стратегије за интегрисано управљање миграцијама у Црној Гори за период 2021-2025. године, Министарство унутрашњих послова објављује Листу представника НВО предложених у радну групу...

29.10.2019.

Извјештај са јавне расправе поводом Нацрта националног плана заштите и спашавања од поплава

Министарство унутрашњих послова објављује извјештај са јавне расправе поводом Нацрта националног плана заштите и спашавања од поплава...

29.10.2019.

Извјештај са јавне расправе поводом Нацрта националног плана заштите и спашавања од техничко-технолошких несрећа

Министарство унутрашњих послова објављује Извјештај са јавне расправе поводом Нацрта националног плана заштите и спашавања од техничко-технолошких несрећа

18.10.2019.

Извјештај о спроведеној јавној расправи поводом Нацрта стратегије за интегрисано управљање границом 2020-2024. са Нацртом оквирног акционог плана 2020-2024. и Нацртом акционог плана за 2020. годину

Сходно члану 18 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 38/03, 22/08, 42/11, 54/16 и 13/18), Министарство унутрашњих послова објављује Извјештај о спроведеној јавној расправи поводом Нацрта стратегије интегрисаног управљања границом 2020-2024. године, Нацрта оквирног акционог плана за спровођење стратегије интегрисаног управљања границом за период 2020-2024.године и Нацрта акционог плана за 2010. годину.

15.10.2019.

Извјештај са јавне расправе поводом Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о централном регистру становништва

Сходно члану 18 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 38/03, 22/08, 42/11, 54/16 и 13/18), Министарство унутрашњих послова објављује Извјештај са јавне расправе поводом Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о централном регистру становништва

17.09.2019.

Позив за јавну расправу о Нацрту националног плана заштите и спашавања од техничко-технолошких несрећа

На основу Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18), министартсво унутрашњих послова даје на јавну расправу Нацрт Националног плана заштите и спашавања од техничко-технолошких несрећа и упућује јавни позив

17.09.2019.

Позив за јавну расправу о Нацрту Националног плана заштите и спашавања од поплава

На основу Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18), Министарство унутрашњих послова даје на јавну расправу Нацрт националног плана заштите и спашавања од поплава и упућује јавни позив

17.09.2019.

Позив за јавну расправу о Нацрту Стратегије интегрисаног управљања границом 2020-2024., са Нацртом оквирног акционог плана 2020-2024. и Нацртом акционог плана за 2020. годину

Министарство унутрашњих послова, на основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ” број 38/22/08, 42/11,54/16и13/18), даје на јавну расправу Нацрт Стратегије интегрисаног управљања границом 2020 – 2024., са Нацртом оквирног акционог плана 2020-2024. и Нацртом акционог плана за 2020. годину и упућује јавни позив

13.09.2019.

Листа представника/ца НВО за члана/цу Националне комисије за праћење имплементације Стратегије за борбу против трговине људима 2019-2024. године

У складу са одредбом члана 8 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Сл. лист ЦГ“, број 41/18), а у вези са Јавним позивом за предлагање представника/це невладине организације у Националној комисији за праћење имплементације Стратегије за борбу против трговине људима 2019-2024. године, Министарство унутрашњих послова објављује Листу представника/ца невладиних организација које су благовремено доставиле уредне и потпуне предлоге.