Питајте Министарство

Јавне расправе

05.08.2020.

Јавни позив за предлагање три кандидата/ткиње за чланове/ице Групе експерата за борбу против трговине људима (ГРЕТА)

Комитет министара Савјета Европе је 24. октобра 2013. године усвојио Резолуцију ЦМ/Рес(2013)28 о правилима за избор чланова Групе експерата за борбу против трговине људима (ГРЕТА). У складу са овом резолуцијом државе потписнице Конвенције Савјета Европе о борби против трговине људима су позване да поднесу кандидатуре за ГРЕТА-у, за не више од три кандидата/ткиње који испуњавају захтјеве наведене у правилима ове Резолуције. Сходно наведеном, Министарство унутрашњих послова позива заинтересоване предстванике/це академске заједнице, цивилног друштва и професионалце који се баве питањима из области које се односе на борбу против трговине људима да учествују у процесу избора три кандидата/киње за чланове/це Групе екперата за борбу против трговине људима (ГРЕТА).

05.08.2020.

Јавни конкурс “СТОП ТРГОВИНИ ЉУДИМА!“ за финансирање пројеката /програма НВО у области заштите и промовисања људских и мањинских права у 2020. години

На основу члана 32в Закона о невладиним организацијама (“Службени лист ЦГ“, бр.39/11 и 37/17), а у вези са Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020. години („Службени лист ЦГ“, број 57/19) и Правилником о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавни конкурс (“Службени лист ЦГ“, бр.14/18), Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација у области заштите И промовисања људских и мањинских права у 2020. години Министарства унутрашњих послова објављује јавни конкурс

28.07.2020.

Јавни позив за предлагање представника/це невладиних организација за члана/чланицу Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије за борбу против трговине људима 2019-2024. г.

У складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ” 41/2018, Министарство унутрашњих послова објављује јавни позив...

27.07.2020.

Позив за јавну расправу о Нацрту Закона о измјенама и допунама Закона о оружју Црне Горе

У складу са чланом 15 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ” 41/2018), Министарство унутрашњих послова даје на јавну расправу Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о оружју и упућује јавни позив...

15.07.2020.

Јавни позив за предлагање представника/це невладине организације у Тиму за формалну идентификацију жртава трговине људима

У складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ” 41/2018), Министарство унутрашњих послова објављује јавни позив за предлагање представника/це невладине организације у Тиму за формалну идентификацију жртава трговине људима...

01.06.2020.

Листа представника невладиних организација предложених у радну групу за праћење реализације политике азила

На основу члана 8 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спроводењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ", број 41/18), а у складу са Јавним позивом за предлагање представника/це невладине организације за члана Међуресорског тима који ће пратити реализацију политике азила, Министарство унутрашњих послова објављује листу представника НВО предложених у радну групу за праћење реализације политике азила...

26.05.2020.

Иновирана листа представника невладиних организација које су испуниле услове на основу јавног позива који је Министарство унутрашњих послова објавило 17.03.2020.г.

Министарство унутрашњих послова на основу члана 8 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спроводењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ", број 41/18), након рјешавања приговора да су НВО “Центар Сјевера” И “Ђакомо Адриатиц” уредно упутиле пријаву, и у поступку утврђено да је приговор оправдан, објављује иновирану листу представника невладиних организација које су испуниле услове на основу јавног позива који је Министарство унутрашњих послова објавило 17.03.2020. године, за предлагање представника НВО за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020.години, у области заштите и промовисања људских и мањинских права...

25.05.2020.

Јавни позив за предлагање представника/це невладине организације за члана Заједничког тима за праћење ажурности и тачности бирачког списка од расписаних избора до дана проглашења коначних резултата избора

На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“ број 41/18), Министарство унутрашњих послова објављује јавни позив...

13.05.2020.

Јавни позив за предлагање представника/це невладине организације за члана Међуресорског тима који ће пратити реализацију политике азила

На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“ број 41/18), Министарство унутрашњих послова објављује јавни позив за предлагање представника/це невладине организације за члана Међуресорског тима који ће пратити реализацију политике азила...

08.04.2020.

Листа представника невладиних организација које су испуниле услове за члана/ицу Комисије у области заштите и промовисања људских и мањинских права

На основу члана 8 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ", број 41/18), Министарство унутрашњих послова објављује Листу представника невладиних организација које су испуниле услове за члана Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020. години, у области заштите и промовисања људских и мањинских права, као и листу представника невладиних организација које нису испуниле услове.