Питајте Министарство

Јавне расправе

01.06.2020.

Листа представника невладиних организација предложених у радну групу за праћење реализације политике азила

На основу члана 8 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спроводењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ", број 41/18), а у складу са Јавним позивом за предлагање представника/це невладине организације за члана Међуресорског тима који ће пратити реализацију политике азила, Министарство унутрашњих послова објављује листу представника НВО предложених у радну групу за праћење реализације политике азила...

26.05.2020.

Иновирана листа представника невладиних организација које су испуниле услове на основу јавног позива који је Министарство унутрашњих послова објавило 17.03.2020.г.

Министарство унутрашњих послова на основу члана 8 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спроводењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ", број 41/18), након рјешавања приговора да су НВО “Центар Сјевера” И “Ђакомо Адриатиц” уредно упутиле пријаву, и у поступку утврђено да је приговор оправдан, објављује иновирану листу представника невладиних организација које су испуниле услове на основу јавног позива који је Министарство унутрашњих послова објавило 17.03.2020. године, за предлагање представника НВО за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020.години, у области заштите и промовисања људских и мањинских права...

25.05.2020.

Јавни позив за предлагање представника/це невладине организације за члана Заједничког тима за праћење ажурности и тачности бирачког списка од расписаних избора до дана проглашења коначних резултата избора

На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“ број 41/18), Министарство унутрашњих послова објављује јавни позив...

13.05.2020.

Јавни позив за предлагање представника/це невладине организације за члана Међуресорског тима који ће пратити реализацију политике азила

На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“ број 41/18), Министарство унутрашњих послова објављује јавни позив за предлагање представника/це невладине организације за члана Међуресорског тима који ће пратити реализацију политике азила...

08.04.2020.

Листа представника невладиних организација које су испуниле услове за члана/ицу Комисије у области заштите и промовисања људских и мањинских права

На основу члана 8 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ", број 41/18), Министарство унутрашњих послова објављује Листу представника невладиних организација које су испуниле услове за члана Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020. години, у области заштите и промовисања људских и мањинских права, као и листу представника невладиних организација које нису испуниле услове.

26.03.2020.

Обавјештење: Продужен рок за достављање пријава пројеката/програма по објављеним конкурсима; пролонгира се и објава планираних јавних конкурса

Министарство унутрашњих послова због новонастале ситуације изазване ЦОВИД 19 вирусом, продужава рок за достављање пријава пројеката/програма по већ објављеним конкурсима за још 30 дана; објава јавних конкурса који су планирани пролонгира се за још 30 дана.

17.03.2020.

Јавни позив НВО за предлагање представника/це за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма НВО у 2020.г., у области заштите и промовисања људских и мањинских права

У складу са Уредбом о избору представника/ца невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ” 41/18) и Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020. години (“Службени лист ЦГ” број 57/19), а у вези са чланом 32б Закона о измјенама и допунама Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“ број 37/17), Министарство унутрашњих послова објављује јавни позив...

04.02.2020.

Јавни позив за предлагање представника/це невладине организације у Радној групи за израду Предлога стратегије развоја Управе полиције за период 2021-2024. године

У складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ",бр.41/18) Министарство унутрашњих послова објављује јавни позив...

17.01.2020.

Листа представника невладиних организација које су испуниле услове за члана Етичког одбора, који прати примјену Кодекса полицијске етике

На основу члана 8 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ", број 41/18), Министарство унутрашњих послова објављује листу представника невладиних организација које су испуниле услове за члана Етичког одбора, који прати примјену Кодекса полицијске етике.

13.01.2020.

Јавни позив за подношење предлога за додјелу награда и признања

Министарство унутрашњих послова – Комисија за спровођење поступка додјеле награда и признања, у складу са Правилником о врстама награда и признања учесницима заштите и спашавања и начину њихове додјеле (“Сл. лист ЦГ”, број 8/18) покреће поступак додјеле награда и признања и упућује јавни позив за подношење предлога за додјелу награда и признања учесницима заштите и спашавања за посебне заслуге у развоју система заштите и спашавања и исказану личну пожртвованост у спровођењу заштите и спашавања становништва и материјалних добара...