Питајте Министарство

Јавне расправе

17.09.2019.

Позив за јавну расправу о Нацрту Стратегије интегрисаног управљања границом 2020-2024., са Нацртом оквирног акционог плана 2020-2024. и Нацртом акционог плана за 2020. годину

Министарство унутрашњих послова, на основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ” број 38/22/08, 42/11,54/16и13/18), даје на јавну расправу Нацрт Стратегије интегрисаног управљања границом 2020 – 2024., са Нацртом оквирног акционог плана 2020-2024. и Нацртом акционог плана за 2020. годину и упућује јавни позив

13.09.2019.

Листа представника/ца НВО за члана/цу Националне комисије за праћење имплементације Стратегије за борбу против трговине људима 2019-2024. године

У складу са одредбом члана 8 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Сл. лист ЦГ“, број 41/18), а у вези са Јавним позивом за предлагање представника/це невладине организације у Националној комисији за праћење имплементације Стратегије за борбу против трговине људима 2019-2024. године, Министарство унутрашњих послова објављује Листу представника/ца невладиних организација које су благовремено доставиле уредне и потпуне предлоге.

12.09.2019.

Позив за јавну расправу о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о централном регистру становништва

Министарство унутрашњих послова, на основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ” бр. 38/22/08, 42/11, 54/16 и 13/18) даје на јавну расправу Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о централном регистру становништва и упућује јавни позив

06.09.2019.

Извјештај са јавне расправе о Нацрту стратегије сузбијања насилног екстремизма за период 2020-2024. година са Акционим планом за 2020. годину

На основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе” бр. 38/22/08, 42/11, 54/16 и 13/18), Министарство унутрашњих послова је 11. јула 2019. године дало на јавну расправу Нацрт стратегије сузбијања насилног екстремизма за период 2020-2024. година са Акционим планом за 2020. годину.

06.09.2019.

Извјештај о спроведеној јавној расправи о Програму побољшања безбједности у друмском саобраћају 2020-2022. година с Акционим планом 2020-2022.година

На основу Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18), Министарство унутрашњих послова спровело је јавну расправу о Програму побољшања безбједности у друмском саобраћају 2020-2022. година с Акционим планом 2020-2022.година.

05.09.2019.

Поновљени јавни позив за предлагање представника/це невладине организације у Тиму за формалну идентификацију жртава трговине људима

У складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ” 41/2018),Министарство унутрашњих послова објављује поновљени јавни позив за предлагање представника/це невладине организације у Тиму за формалну идентификацију жртава трговине људима

26.08.2019.

Јавни позив за предлагање представника/це невладиних организација за члана/чланицу Националне комисије за праћење имплементације Стратегије за борбу против трговине људима 2019-2024.г.

У складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ” 41/2018), Министарство унутрашњих послова објављује јавни позив

01.08.2019.

Извјештај са јавне расправе о Нацрту закона о унутрашњим пословима

Извјештај са јавне расправе поводом Нацрта закона о унутрашњим пословима

29.07.2019.

Јавни позив за споразумни престанак радног односа уз исплату отпремнине запосленом

Позивају се запослени Министарства унутрашњих послова, који имају најмање шест година радног стажа, од којих посљедњу годину у јавном сектору, а који су заинтересовани за споразумни престанак радног односа уз исплату отпремнине, да до 30. августа 2019. године поднесу старјешини Министарства унутрашњих послова, захтјев за споразумни престанак радног односа.

26.07.2019.

Позив за јавну расправу о Програму побољшања безбједности у друмском саобраћају 2020-2022.година с Акционим планом 2020-2022.година

На основу Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18) Министарство унутрашњих послова даје на јавну расправу Програм побољшања безбједности у друмском саобраћају 2020-2022.година с Акционим планом 2020-2022.година.