Питајте Министарство

Јавне расправе

26.03.2020.

Обавјештење: Продужен рок за достављање пријава пројеката/програма по објављеним конкурсима; пролонгира се и објава планираних јавних конкурса

Министарство унутрашњих послова због новонастале ситуације изазване ЦОВИД 19 вирусом, продужава рок за достављање пријава пројеката/програма по већ објављеним конкурсима за још 30 дана; објава јавних конкурса који су планирани пролонгира се за још 30 дана.

17.03.2020.

Јавни позив НВО за предлагање представника/це за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма НВО у 2020.г., у области заштите и промовисања људских и мањинских права

У складу са Уредбом о избору представника/ца невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ” 41/18) и Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020. години (“Службени лист ЦГ” број 57/19), а у вези са чланом 32б Закона о измјенама и допунама Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“ број 37/17), Министарство унутрашњих послова објављује јавни позив...

04.02.2020.

Јавни позив за предлагање представника/це невладине организације у Радној групи за израду Предлога стратегије развоја Управе полиције за период 2021-2024. године

У складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ",бр.41/18) Министарство унутрашњих послова објављује јавни позив...

17.01.2020.

Листа представника невладиних организација које су испуниле услове за члана Етичког одбора, који прати примјену Кодекса полицијске етике

На основу члана 8 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ", број 41/18), Министарство унутрашњих послова објављује листу представника невладиних организација које су испуниле услове за члана Етичког одбора, који прати примјену Кодекса полицијске етике.

13.01.2020.

Јавни позив за подношење предлога за додјелу награда и признања

Министарство унутрашњих послова – Комисија за спровођење поступка додјеле награда и признања, у складу са Правилником о врстама награда и признања учесницима заштите и спашавања и начину њихове додјеле (“Сл. лист ЦГ”, број 8/18) покреће поступак додјеле награда и признања и упућује јавни позив за подношење предлога за додјелу награда и признања учесницима заштите и спашавања за посебне заслуге у развоју система заштите и спашавања и исказану личну пожртвованост у спровођењу заштите и спашавања становништва и материјалних добара...

09.01.2020.

Листа представника НВО које су испуниле услове јавног позива за предлагање представника НВО за члана/ицу Међуресорског оперативног тима за пружање помоћи у остваривању права црногорских држављана приликом повратка у ЦГ

На основу члана 8 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спроводењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ", број 41/18), Министарство унутрашњих послова објављује листу представника НВО које су испуниле услове јавног позива који је Министарство унутрашњих послова објавило 2.12.2019. године, за предлагање представника НВО за члана/ицу Међуресорског оперативног тима за пружање помоћи у остваривању права црногорских држављана приликом повратка у Црну Гору...

23.12.2019.

Јавни позив за предлагање представника/це НВО за члана Етичког одбора, који прати примјену Кодекса полицијске етике

У складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона (“Службени лист ЦГ”, број 41/18), Министарство унутрашњих послова објављује јавни позив за предлагање представника/це невладине организације за члана Етичког одбора, који прати примјену Кодекса полицијске етике.

02.12.2019.

Поновљени јавни позив за предлагање представника/це невладиних организација за члана/чланицу Међуресорског оперативног тима за пружање помоћи у остваривању права црногорских држављана приликом повратка у Црну Гору

У складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ” 41/2018), Министарство унутрашњих послова објављује поновљени јавни позив за предлагање представника/це невладиних организација за члана/чланицу Међуресорског оперативног тима...

06.11.2019.

Јавни позив за предлагање представника/це невладине организације у радној групи за израду Приједлога Закона о измјенама и допунама Закона о оружју

У складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона (“Службени лист ЦГ”, број 41/18), Министарство унутрашњих послова објављује јавни позив за предлагање представника/це невладине организације у радној групи за израду Приједлога Закона о измјенама и допунама Закона о оружју...

06.11.2019.

Листа представника НВО предложених у радну групу за израду и праћење примјене Стратегије реинтеграције лица враћених на основу Споразума о реадмисији за период 2021-2025.г. и Стратегије за интегрисано управљање миграцијама у ЦГ за период 2021-2025.г.

На основу члана 8 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спроводењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ", број 41/18), а у складу са Јавним позивом за предлагање представника невладиних организација у Радну групу за израду и праћење примјене Стратегије реинтеграције лица враћених на основу споразума о реадмисији за период 2021-2025. године и Стратегије за интегрисано управљање миграцијама у Црној Гори за период 2021-2025. године, Министарство унутрашњих послова објављује Листу представника НВО предложених у радну групу...