Питајте Министарство

Јавне расправе

20.05.2019.

Извјештај са јавне расправе о Нацрту закона о критичној инфраструктури

Сходно рјешењима из Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона („Службени лист ЦГ“, број 41/18), Министарство унутрашњих послова је дана 11.04.2019. године, упутило јавни позив заинтересованој јавности за учешће у јавној расправи о Нацррту закона о критичној инфраструктури на интернет страници Министарства унутрашњих послова којом приликом су позвани сви заинтересовани субјекти да дају своје коментаре, примједбе, предлоге и сугестије на текст закона који је био доступан на интернет страници министарства.

09.05.2019.

Јавни позив за консултације у циљу сачињавања Секторске анализе за утврђивање приједлога приоритетних области од јавног интереса и потребних средстава за финансирање пројеката и програма НВО за област заштите и промовисања људских и мањинских права

У складу са чланом 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија и у вези члана 32а Закона о невладиним организацијама, Министарство унутрашњих послова објављује јавни позив заинтересованим невладиним организацијама за консултације у циљу сачињавања Секторске анализе за утврђивање приједлога приоритетних области од јавног интереса и потребних средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација из државног буџета у 2020. години за област застите и промовисања људских и мањинских права.

24.04.2019.

Јавни позив за предлагање представника невладине организације у Тиму за формалну идентификацију жртава трговине људима

У складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ” 41/2018), Министарство унутрашњих послова објављује јавни позив за предлагање представника невладине организације у Тиму за формалну идентификацију жртава трговине људима.

19.04.2019.

Листа представника/ца НВО који/е су предложени/е за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава у области друштвене бриге о дјеци и младима – за спровођење кампање за смањење потражње за услугама жртава трговине људима

На основу става 2 члана 8 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ", број 41/18), Министарство унутрашњих послова објављује Листу представника/ца невладиних организација који су предложени за члана Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација у области друштвене бриге о дјеци и младима.

18.04.2019.

Листа представника/ца НВО који/е су предложени/е за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава у области заштите и промовисања људских и мањинских права и списак невладиних организација које нијесу доставиле уредне и потпуне предлоге

На основу става 2 члана 8 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ", број 41/18), Министарство унутрашњих послова објављује Листу представника/ца невладиних организација који су предложени за члана Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права.

16.04.2019.

Позив за јавну расправу о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о превозу опасних материја

На основу члана 14 и 15 Уредбе о избору представника невладних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у прирпеми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/2018), Министарство унутрашњих послова даје на јавну расправу Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о превозу опасних материја и упућује јавни позив грађанима, научним и стручним институцијама, државним органима, Главном граду, Пријестоници, општинама, струковним удружењима, политичким странкама, синдикатима, вјерским заједницама, невладиним организацијама, међународним организацијама, медијима и свим заинтересованим организацијама и заједницама да се укључе у јавну расправу и дају свој допринос у разматрању Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о превозу опасних материја.

11.04.2019.

Позив за јавну расправу о Нацрту закона о критичној инфраструктури

На основу члана 11 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18) Министарство унутрашњих послова даје на јавну расправу Нацрт закона о критичној инфраструктури и упућује јавни пози грађанима, научној и стручној јавности, државним органима, струковним удружењима, политичким субјектима, невладиним организацијама, међународним организацијама, медијима и свим заинтересованим организацијама и заједницама да се укључе у јавну расправу и дају свој допринос у разматрању Нацрта закона о критичној инфраструктури.

10.04.2019.

Позив за јавну расправу о Нацрту закона о заштити података о личности

Министарство унутрашњих послова, на основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ” бр. 38/22/08, 42/11, 54/16 и 13/18) даје на јавну расправу Нацрт закона о заштити података о личности и упућује јавни позив грађанима, научној и стручној јавности, државним органима, струковним удружењима, политичким субјектима, невладиним организацијама, међународним организацијама, медијима и свим заинтересованим организацијама и заједницама да се укључе у јавну расправу и дају свој допринос у разматрању Нацрта закона о заштити података о личности.

26.02.2019.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника/це за чланиа/ицу комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права – за заштиту жртва

У складу са Уредбом о избору представника/ца невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ” 41/2018) и Одлуком утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019. години (“Службени лист ЦГ” број 80/18), а у вези са чланом 32б Закона о измјенама и допунама Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“ број 37/17), Министарство унутрашњих послова објављује

26.02.2019.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника/це за чланиа/ицу комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права - за сензибилизацију

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника/це за чланиа/ицу комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права - за сензибилизацију и јачање стручних вјештина представника органа за спровођење закона у односу на идентификацију и упућивање жртава и потенцијалних жртава трговине људима.