Pitajte Ministarstvo

Javne rasprave

01.08.2019.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima

Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima

29.07.2019.

Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine zaposlenom

Pozivaju se zaposleni Ministarstva unutrašnjih poslova, koji imaju najmanje šest godina radnog staža, od kojih posljednju godinu u javnom sektoru, a koji su zainteresovani za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine, da do 30. avgusta 2019. godine podnesu starješini Ministarstva unutrašnjih poslova, zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa.

26.07.2019.

Poziv za javnu raspravu o Programu poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju 2020-2022.godina s Akcionim planom 2020-2022.godina

Na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18) Ministarstvo unutrašnjih poslova daje na javnu raspravu Program poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju 2020-2022.godina s Akcionim planom 2020-2022.godina.

24.07.2019.

Održan okrugli u okviru javne rasprave o Nacrtu Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma za period 2020-2024.godine i Akcionog plana za 2020.g.

Održan okrugli u okviru javne rasprave o Nacrtu Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma za period 2020-2024.godine i Akcionog plana za 2020.g.

Danas je Ministarstvo unutrašnjih poslova organizovalo okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma za period 2020-2024.godine i Akcionog plana za 2020.godinu.

11.07.2019.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma za period 2020-2024. godine sa Akcionim planom za 2020. godinu

Ministarstvo unutrašnjih poslova, na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG” br. 38/22/08, 42/11, 54/16 i 13/18) daje na javnu raspravu Nacrt strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma za period 2020-2024. godine sa akcionim planom za 2020. godinu i upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma za period 2020-2024. godina s akcioniom planom za 2020. godinu.

09.07.2019.

Izvještaj o javnoj raspravi povodom Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Izvještaj o javnoj raspravi povodom Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti

02.07.2019.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima

Na osnovu člana 11 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18) Ministarstvo unutrašnjih poslova daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima i upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima.

27.05.2019.

Javni konkurs „Sprovođenje kampanje za smanjenje potražnje za uslugama žrtava trgovine ljudima“

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva unutrašnjih poslova, objavljuje javni konkurs

27.05.2019.

Javni konkurs „Senzibilizacija i jačanje stručnih vještina predstavnika organa za sprovođenje zakona u odnosu na identifikaciju i upućivanje žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima“

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva unutrašnjih poslova objavljuje javni konkurs

27.05.2019.

Javni konkurs “Zaštita žrtava trgovine ljudima u Crnoj Gori”

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, br. 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva unutrašnjih poslova, objavljuje javni konkurs