Pitajte Ministarstvo

Javne rasprave

12.10.2016.

Odluka o izboru predstavnika nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Smjernica za postupanje i procesuiranje slučajeva prisilnih brakova u Romskim i Egipćanskim zajednicama

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (,,Službeni list CG’’, broj 7/12), ministar unutrašnjih poslova donosi odluku o izboru predstavnika nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Smjernica za postupanje i procesuiranje slučajeva prisilnih brakova u Romskim i Egipćanskim zajednicama za potrebe policije, centara za socijalni rad, škola, sudova i domova zdravlja.

28.09.2016.

Lista kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za člana radne grupe za izradu Smjernica za postupanje i procesuiranje slučajeva prisilnih brakova u Romskim i Egipćanskim zajednicama

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje listu kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za člana radne grupe za izradu Smjernica za postupanje i procesuiranje slučajeva prisilnih brakova u Romskim i Egipćanskim zajednicama za potrebe policije, centara za socijalni rad, škola, sudova i domova zdravlja.

16.09.2016.

Javni poziv NVO za predlaganje dva predstavnika za člana radne grupe za izradu Smjernica za postupanje i procesuiranje slučajeva prisilnih brakova u Romskim i Egipćanskim zajednicama

Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Smjernica za postupanje i procesuiranje slučajeva prisilnih brakova u Romskim i Egipćanskim zajednicama za potrebe policije, centara za socijalni rad, škola, sudova i domova zdravlja.

29.07.2016.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Nacrtu uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Nacrtu uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona.

30.06.2016.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

23.06.2016.

Lista kandidata NVO koji su predloženi za članove Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistva novinara

Na osnovu javnog poziva koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo 08.06.2016.godine za predlaganje predstvnika NVO za člana komisje za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistvima novinara, predložen je sljedeći kandidat:

08.06.2016.

Javni poziv NVO za predlaganje kandidata za člana Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistava novinara

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistava novinara.

01.06.2016.

Održana javna rasprava i dvodnevna radionica o Nacrtu zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Održana javna rasprava i dvodnevna radionica o Nacrtu zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Dana 26. maja 2016 godine u hotelu „Ramada“ u Podgorici, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, održan je okrugli sto na kome su prisustvovali članovi radne grupe za izradu nacrta zakona i zainteresovani subjekti.

17.05.2016.

Javni poziv zainteresovanoj javnosti da se uključi u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta uredbi

Ministarstvo unutrašnjih poslova daje na javnu raspravu Nacrt uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Nacrt uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona.

17.05.2016.

Javni poziv zainteresovanoj javnosti da se uključi u postupak pripreme Nacrta zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje Javni poziv zainteresovanoj zainteresovanoj javnosti (građanima, naučnim i stručnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici, opštinama. strukovnim udruženjima, političkim strankama, sindikatima, vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.