Pitajte Ministarstvo

Javne rasprave

12.02.2019.

Javni poziv za pripremu izmjena i dopuna Zakona o prevozu opasnih materija

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova, upućuje javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (u daljem tekstu: zainteresovana javnost) da se uključe u početnu fazu pripreme izmjena i dopuna Zakona o prevozu opasnih materija i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu unutrašnjih poslova na adresu: Podgorica, Jovana Tomaševića bb, ili na e-mail: mup.emergency.prev@t-com.me.

17.12.2018.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024. godine sa pratećim Akcionim planom za 2019. godinu

Ministarstvo unutrašnjih poslova-Nacionalna kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima sprovelo je javnu raspravu u vezi sa Nacrtom strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024. godine sa pratećim Akcionim planom za 2019. godinu.

04.12.2018.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima

Shodno rješenjima iz Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ( “Službeni list Crne Gore”, broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova je, dana 08. novembra 2018. godine, uputilo javni poziv svoj zainteresovanoj javnosti za učešće u raspravi o Nacrtu zakona na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave kojom prilikom su pozvani svi zainteresovani subjekti da daju svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na tekst koji je sa obrazloženjem bio dostupan na pomenutim internet stranicama.

21.11.2018.

Javni konkurs za raspodjelu sredstava fonda sredstava za zaštitu i spašavanje

Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju, Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava fonda sredstava za zaštitu i spašavanje.

20.11.2018.

Obavještenje o održavanju okruglog stola o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavještava zainteresovanu javnost da će se , u okviru javne rasprave, održati okrugli sto o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, dana 27. novembra od 11 do 13 časova u prostorijama Uprave za kadrove.

12.11.2018.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019 - 2024.godine i Akcionom planu za njenu implementaciju za 2019.godinu

Na osnovu člana 11 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova - Nacionalna kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima daje na javnu raspravu Nacrt Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024.godine i akcioni plan za njenu implementaciju za 2019.godinu.

08.11.2018.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima

Na osnovu člana 11 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18),Ministarstvo unutrašnjih psolova daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbejdnosti saobraćaja na putevima i upućuje javni poziv

24.10.2018.

Javni poziv za pripremu Nacrta Strategije za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem i municijom 2019-2025 i Akcionog plana

Na osnovu člana 10 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa drzavne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG, broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova — Direktorat za građanska stanja i lične isprave u p u ć uj e javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključе u postupak pripreme Nacrta Stragije za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine, malokalibarskim i lakim oružjem i municijom, od 2019. do 2025. godine i Akcionog plana

19.10.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Etičkog odbora

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (,,Službeni list CG’’, broj 7/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Etičkog odbora, koji prati primjenu Kodeksa policijske etike.

24.09.2018.

Javni poziv za prijavu jednog kandidata za obrazovanje Komisije za pripremu javnog konkursa i vrednovanje projekata o raspodjeli sredstava fonda za zaštitu i spašavanje

Na osnovu člana 116d stav 5 Zakona o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG”, br. 13/07, 32/11 i 54/16), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje javni poziv za prijavu jednog kandidata za obrazovanje Komisije za pripremu javnog konkursa i vrednovanje projekata o raspodjeli sredstava fonda za zaštitu i spašavanje.