Zakon o slobodi vjeroispovijesti

Pitajte Ministarstvo

Javne rasprave

17.01.2020.

Lista predstavnika nevladinih organizacija koje su ispunile uslove za člana Etičkog odbora, koj prati primjenu Kodeksa policijske etike

Na osnovu člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje listu predstavnika nevladinih organizacija koje su ispunile uslove za člana Etičkog odbora, koj prati primjenu Kodeksa policijske etike.

13.01.2020.

Javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu nagrada i priznanja

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Komisija za sprovođenje postupka dodjele nagrada i priznanja, u skladu sa Pravilnikom o vrstama nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja i načinu njihove dodjele (“Sl. list CG”, broj 8/18) pokreće postupak dodjele nagrada i priznanja i upućuje javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja za posebne zasluge u razvoju sistema zaštite i spašavanja i iskazanu ličnu požrtvovanost u sprovođenju zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara...

09.01.2020.

Lista predstavnika NVO koje su ispunile uslove javnog poziva za predlaganje predstavnika NVO za člana/icu Međuresorskog operativnog tima za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u CG

Na osnovu člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovodenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje listu predstavnika NVO koje su ispunile uslove javnog poziva koji je Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo 2.12.2019. godine, za predlaganje predstavnika NVO za člana/icu Međuresorskog operativnog tima za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru...

02.12.2019.

Ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/članicu Međuresorskog operativnog tima za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/članicu Međuresorskog operativnog tima...

06.11.2019.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju...

06.11.2019.

Lista predstavnika NVO predloženih u radnu grupu za izradu i praćenje primjene Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu Sporazuma o readmisiji za period 2021-2025.g. i Strategije za integrisano upravljanje migracijama u CG za period 2021-2025.g.

Na osnovu člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovodenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", broj 41/18), a u skladu sa Javnim pozivom za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u Radnu grupu za izradu i praćenje primjene Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji za period 2021-2025. godine i Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori za period 2021-2025. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje Listu predstavnika NVO predloženih u radnu grupu...

29.10.2019.

Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta nacionalnog plana zaštite i spašavanja od poplava

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta nacionalnog plana zaštite i spašavanja od poplava...

29.10.2019.

Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta nacionalnog plana zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta nacionalnog plana zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća

21.10.2019.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/članicu Međuresorskog operativnog tima za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/članicu Međuresorskog operativnog tima za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru u skladu sa obavezama utvrđenim ugovorom o readmisiji i timova u lokalnim zajednicama.

18.10.2019.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta strategije za integrisano upravljanje granicom 2020-2024. sa Nacrtom okvirnog akcionog plana 2020-2024. i Nacrtom akcionog plana za 2020. godinu

Shodno članu 18 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 38/03, 22/08, 42/11, 54/16 i 13/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta strategije integrisanog upravljanja granicom 2020-2024. godine, Nacrta okvirnog akcionog plana za sprovođenje strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2020-2024.godine i Nacrta akcionog plana za 2010. godinu.