Pitajte Ministarstvo

Javne rasprave

02.12.2019.

Ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/članicu Međuresorskog operativnog tima za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/članicu Međuresorskog operativnog tima...

06.11.2019.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju...

06.11.2019.

Lista predstavnika NVO predloženih u radnu grupu za izradu i praćenje primjene Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu Sporazuma o readmisiji za period 2021-2025.g. i Strategije za integrisano upravljanje migracijama u CG za period 2021-2025.g.

Na osnovu člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovodenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", broj 41/18), a u skladu sa Javnim pozivom za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u Radnu grupu za izradu i praćenje primjene Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji za period 2021-2025. godine i Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori za period 2021-2025. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje Listu predstavnika NVO predloženih u radnu grupu...

29.10.2019.

Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta nacionalnog plana zaštite i spašavanja od poplava

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta nacionalnog plana zaštite i spašavanja od poplava...

29.10.2019.

Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta nacionalnog plana zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta nacionalnog plana zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća

21.10.2019.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/članicu Međuresorskog operativnog tima za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/članicu Međuresorskog operativnog tima za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru u skladu sa obavezama utvrđenim ugovorom o readmisiji i timova u lokalnim zajednicama.

18.10.2019.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta strategije za integrisano upravljanje granicom 2020-2024. sa Nacrtom okvirnog akcionog plana 2020-2024. i Nacrtom akcionog plana za 2020. godinu

Shodno članu 18 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 38/03, 22/08, 42/11, 54/16 i 13/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta strategije integrisanog upravljanja granicom 2020-2024. godine, Nacrta okvirnog akcionog plana za sprovođenje strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2020-2024.godine i Nacrta akcionog plana za 2010. godinu.

15.10.2019.

Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o centralnom registru stanovništva

Shodno članu 18 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 38/03, 22/08, 42/11, 54/16 i 13/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o centralnom registru stanovništva

17.09.2019.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu nacionalnog plana zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća

Na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), ministartsvo unutrašnjih poslova daje na javnu raspravu Nacrt Nacionalnog plana zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća i upućuje javni poziv

17.09.2019.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu Nacionalnog plana zaštite i spašavanja od poplava

Na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova daje na javnu raspravu Nacrt nacionalnog plana zaštite i spašavanja od poplava i upućuje javni poziv