Manja slova Veća slova RSSPitajte Ministarstvo

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
Podgorica
Crna Gora

 

 

KONTAKT TELEFONI

 
 

 


KABINET MINISTRA

Tel: 020 241 590
Fax: 020 246 779
e-mail: kabinet@mup.gov.me


KABINET-PITAJTE MINISTRA

Tel: 020 224 770

SEKRETAR MINISTARSTVA I NACIONALNI KOORDINATOR ZA NATO

Dragan Pejanović

Tel: 020 224 236

e-mail: sekretar@mup.gov.me

 

ŠEF KABINETA

Maja Raspopović

Tel: 020 241 590
e-mail:
maja.raspopovic@mup.gov.me     
DIREKTORAT ZA BEZBJEDNOSNO-ZAŠTITNE POSLOVE I NADZOR

Generalni direktor doc. dr Miloš Vukčević

Tel: 020 246 917
e-mail:
milos.vukcevic@mup.gov.me
e-mail: bezbjednost.mup@mup.gov.me

 

- Direkcija za strateško razvojne i normativne poslove

Dragana Đurišić

Tel: 020 225 927,

e-mail: dragana.djurisic@mup.gov.me


- Direkcija za tajne podatke

Violeta Vujusić

Tel: 020 243 765

e- mail: violeta.vujisic@mup.gov.me

- Direkcija za nadzor i upravni postupak 


Odsjek za nadzor nad radom Uprave policije i drugostepeni upravni postupak 

Dragana Babović,

Tel: 020 225 927

e-mail: dragana.babovic@mup.gov.me

Odsjek za utvrđivanje teže povrede službene dužnosti policijskih službenika

Jadranka Blažić Kovačević

Tel: 020 246 917

e-mail:  jadranka.blazic@mup.gov.me

Odsjek za nadzor u oblasti zaštite lica imovine i detektivske djelatnosti

Veselin Rmuš

Tel: 020 246 917

e-mail: veselin.rmus@mup.gov.me

 


DIREKTORAT ZA UPRAVNE UNUTRAŠNJE POSLOVE

generalni direktor Sandra Bugarin

Tel:  020 225 341
e-mail:
sandra.bugarin@mup.gov.me

- Direkcija za lične isprave i prebivalište

Remzija Ademović

Tel: 020 246 453

e-mail: remzija.ademovic@mup.gov.me


- Direkcija za saobraćajne isprave i oružje

Mira Radović

Tel: 020 224 017

e-mail:  mira.radovic@mup.gov.me

- Direkcija za državljanstvo

Miroslav Zeković

Tel: 243 190

e-mail: miroslav.zekovic@mup.gov.me

- Direkcija za strance, migracije i readmisiju

Dragan Dašić

Tel: 020 224 806

e-mail: dragan.dasic@mup.gov.me

-Direkcija za azil

Tel: 020 245 387PODRUČNE JEDINICE ZA UPRAVNE UNUTRAŠNJE POSLOVE

- Područna jedinica Podgorica

   Milanka Baković

  Tel: 020-241-196

- Područna jedinica Nikšić  

   Zoran Bigović

  Tel: 040 213 101

- Područna jedinica Bar

   Zorica Đerković

   Tel: 030 312 235

- Područna jedinica Herceg Novi

  Vid Medojević

  Tel: 031 322 548

- Područna jedinica Berane 

   Rade Obradović

  Tel: 051 233 335

- Područna jedinica Bijelo Polje

  Dragan Šćepanović

  Tel: 050 432 070

- Područna jedinica Pljevlja 

  Miomir Borović

  Tel: 052 232 017

 

DIREKTORAT ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

e-mail: dmsei@mup.gov.me

v.d. generalnog direktora Tanja Ostojić

Telefon: 020 241 954
Fax: 020 242 416

Direkcija za regionalnu i bilateralnu saradnju

Telefon: 020 225 278
Fax: 020 242 416

Direkcija za evropske integracije i projekte

Telefon: 020 225 278
Fax: 020 242 416

 

DIREKTORAT ZA VANREDNE SITUACIJE

Generalni direktor Mirsad Mulić

Tel: 020 481 801

Fax: 020-481-833

e-mail: mup.emergency@t-com.me; vanredne.mup@mup.gov.me

- Direkcija za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć

načelnik  Ljuban Tmušić

Tel:  020 481 816,

e-mail: mup.emergency.cz@t-com.me

- Direkcija za preventivne poslove

načelnica Sandra Racković

Tel:  020 481 805

e-mail:  mup.emergency.prev@t-com.me

Odsjek za upravljanje rizicima

šefica Odsjeka Vesna Burić

Tel:  020 481 824

e-mail: mup.emergency.risks@t-com.me

Odsjek za upravljanje opasnim materijama

šef Odsjeka Dejan Marunović

Tel:  020 481 825

e-mail:  mup.emergency.prev@t-com.me

- Direkcija za operativne poslova

načelnik  Radomir Šćepanović

Tel:  020-481-803

e-mail: mup.emergency.op@t-com.me

Odsjek za obuku i operativne aktivnosti

šef Odsjeka Milan Radović

Tel:  020-481-829

e-mail:  mup.emergency.op@t-com.me 

Odsjek 112-operativno-komunikacioni centar 112

šef Centra 112  Danilo Miljević

Tel: 020 481 806

e-mail:  mup.emergency.112@t-com.me

- Direkcija – avio-helikopterska jedinica

rukovodilac tehnike Milica Abramović

Tel:  020 244 009; 020-653-057; 020-256-614; 020-653-056

e-mail:  milicaabramovic@t-com.me


- Direkcija za inspekcijski nadzor

Nada Marstijepović

Tel: 020-481-817

e-mail:  nada.marstijepovic@mup.gov.me


PODRUČNE JEDINICE ZA VANREDNE SITUACIJE

- Područna jedinica Podgorica za teritoriju Glavnog grada Podgorica, Prijestonice Cetinje, i opština    Danilovgrad i Kolašin

 načelnik Zoran Perović

 Tel: 020-481-826

 e-mail: zoran.perovic@mup.gov.me

- Područna jedinica Nikšića za teritorije opština Nikšić, Šavnik i Plužine

 načelnik Niko Rojević,

Tel: 040 212 352; 

Fax: 040 212 562   
e-mail:
niko.rojevic@mup.gov.me

- Područna jedinica Bijelo Polje za teritorije opština Bijelo Polje i Mojkovac

   Methija Kuburović

Tel: 050 484 880; 050 484 881; 050 484 882;

Tel/fax: 050 484 883
e-mail:  
mup.emergency.bp@t-com.me


- Područna jedinica Berane za teritorije opština Berane, Rožaje, Andrijevica, Petnjica, Gusinje i Plav

  načelnica Denisa Nurković

Tel: 051 232 866

Tel/fax: 051 231 097  
e-mail:  
mup.emergency.ba@t-com.me

- Područna jedinica Pljevlja za teritorije opština Pljevlja i Žabljak

 načelnik Muamer Amer Hadžalić

Tel: 052 321 322  

Tel/fax: 052 321 316  
e-mail:  
mup.emergency.pv@t-com.me

- Područna jedinica Bar za teritorije opština Bar, Ulcinj i Budva

  Pera Pavlica Dragišić

Tel: 030 313 542

Fax: 030 313 910   
e-mail:
pjbar@t-com.me

- Područna jedinica Herceg Novi za teritorije opština Herceg Novi, Kotor i Tivat

 načelnica Lidija Petrone Kolar

Tel: 031 348 502

Tel/fax: 031 348 504
e-mail:
mup.emergency.hn@t-com.me

 


DIREKTORAT ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Dragana Ranitović, generalna direktorica Direktorata

Tel:  243 445

Fax: 225 518
e-mail: drzavna.mup@mup.gov.me

- Direkcija za državnu upravu

Danijela Nedeljković-Vukčević, načelnik Direkcije

Tel:  242 749

e-mail: danijela.vukcevic@mup.gov.me

Odsjek za strateško razvojne i normativne poslove

Ivan Šikmanović, samostalni savjetnik II,

Tel:  225 067

e-mail: ivan.sikmanovic@mup.gov.me

Aleksandra Masoničić, samostalni savjetnik II

Tel: 225 067

e-mail: aleksandra.masonicic@mup.gov.me

Odsjek za praćenje i sprovođenje propisa

Milan Šestović, šef Odsjeka

Tel/fax : 224 520

e-mail: milan.sestovic@gmail.com

Kancelarija za registraciju nevladinih organizacija i udruženja

Sanja Anđušić, samostalni savjetnik II,

Tel/fax:  224 520

e-mail: sanja.andjusic@mup.gov.me

Mira Jovović, samostalni savjetnik II

Tel/fax: 224 520

e-mail: mira.jovovic@mup.gov.me 

 

- Kontakt osoba za saradnju sa NVO

Ivan Šikmanović, šef Odsjeka za normativne poslove i praćenje propisa u oblasti državne uprave

telefon: 248 238
e-mail: ivan.sikmanovic@mup.gov.me

 

- Direkcija za inspekcijski nadzor

Dragica Anđelić, glavna upravna inspektorka

Tel: 245 679

e-mail: dragica.andjelic@mup.gov.me

Branislav Vujović, upravni inspektor I

Tel:  245 679,

e-mail: branislav.vujovic@mup.gov.me  

Senka Marojević, upravni inspektor II,

Tel:  245 679

e-mail: senka.marojevic@mup.gov.me

Predrag Radovanović, upravni inspektor II

Tel:  245 679

e-mail: predrag.radovanovic@mup.gov.me

Jovana Nišavić, upravni inpsektor II

Tel: 245 679

e-mail: jovana.nisavic@mup.gov.me

Edmir Kalač, upravni inpsektor III

Tel:  245 679

e-mail: edmir.kalac@mup.gov.me

Marija Tomović, upravna inspektorka III

Tel: 245 679
e-mail: marija.tomovic@mup.gov.me

Direkcija za lokalnu samoupravu

Odsjek za strateško razvojne i normativne poslove

Radovan Ivanović, samostalni savjetnik II

Tel:  225 543

e-mail: radovan.ivanovic@mup.gov.me

Senad Crnovršanin, samostalni savjetnik II

Tel:  225 543

e-mail: senad.crnovrsanin@mup.gov.me

Odsjek za praćenje i sprovođenje propisa

Olivera Grbović, šef Odsjeka

Tel/fax:  242 749

e-mail: olivera.grbovic@mup.gov.me

Zorica Glavatović, samostalni savjetnik II

Tel:  225 543

e-mail: zorica.glavatovic@mup.gov.me

Tijana Rabrenović, viši savjetnik III

Tel:  225 067

e-mail:  tijana.rabrenovic@mup.gov.me

 

ODJELJENJE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIĈNOSTI I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA


načelnik Zora Čizmović

Tel:  020 243 998
e-mail: : zora.cizmovic@mup.gov.me


ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU POLICIJE

šef Drago Spičanović

Tel:  020 247 588

e-mail: drago.spicanovic@mup.gov.me


ODJELJENJE ZA INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM I GRANIĈNIM PRELAZIMA

načelnik Milan Paunović

Tel:  020 242 340
e-mail: milan.paunovic@mup.gov.me


ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

 

načelnik - viši unutrašnji revizor Ramiza Đečević


Tel: 020-243-994
e-mail: ramiza.djecevic@mup.gov.me


SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Tel: 020 224 159; 020 415 275

Fax: 020 415 140

e-mail: sit@mup.gov.me

načelnik Nataša Starovlah– Knežević


Tel: 020-224-159

e-mail: natasa.starovlah-knezevic@mup.gov.me

 

Biro  za projektovanje i administraciju informacionih tehnologije

darko.simonovic@mup.gov.me

 

SLUŽBA ZA PRAVNE, KADROVSKE I FINANSIJSKE POSLOVE

načelnik Zoran Asanović

Tel:  020 244 962
e-mail:  zoran.asanovic@mup.gov.me

Biro za finansijske i računovodstvene poslove


Miodrag
Đuretić

Tel: 020 225 441

e-mail: misko.djuretic@mup.gov.me

Biro za investicije


Mirjana Popović

Tel: 020 265 091; 020 241 425

Biro za kadrovske i pravne poslove

 

Biljana Dulović

Tel: 020 241 400

e-mail: biljana.dulovic@mup.gov.me   

Biro za komercijalne poslove


Nataša Ivanović

Tel: 020 241 427

e-mail: natasa.ivanovic@mup.gov.me

Biro za materijalne poslove

Darka
Šaban

Tel: 020 244 514
Fax:020 242 412

e-mail: darka.saban@mup.gov.me


SLUŽBA ZA KANCELARIJSKE OPŠTE I POMOĆNE POSLOVE

načelnik Vladan Delić


Tel: 020 224 222
e-mail: vladan.delic@mup.gov.me


Biro za smještaj i ishranu

Gligorije Radovi
ć

Tel: 020 634 935

Biro za administrativno kancelarijske, opšte i pomoćne poslove

Dragica Krivokapić

Tel: 020 247 913

Zdravstveni centar

v.d. Vladan Delić

Tel: 020 225 203

Auto centar

Bosiljka Dašić

Tel: 020 247 340