Manja slova Veća slova RSSPitajte Ministarstvo

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
Podgorica
Crna Gora

 

 

KONTAKT TELEFONI

 
 

 


KABINET MINISTRA

Tel: 020 241 590
Fax: 020 246 779
e-mail: kabinet@mup.gov.me


KABINET-PITAJTE MINISTRA

Tel: 020 224 770

DRŽAVNI SEKRETAR I I NACIONALNI KOORDINATOR ZA NATO

mr Dragan Pejanović

Tel: 020 225 206

Fax: 020 242 052

e-mail: drzavni.sekretar@mup.gov.me

SEKRETAR MINISTARSTVA 

 Vesna Brajović

Tel: 020 224 236
 
e-mail: sekretar@mup.gov.me

 

ŠEFICA KABINETA

Ivana Đ. Kovačević

Tel: 020 241 590
e-mail:
ivana.kovacevic@mup.gov.me

 

DIREKTORAT ZA STRATEŠKO-RAZVOJNE POSLOVE I INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM

v.d generalnog direktora Safet Korać

e-mail: safet.korac@mup.gov.me

Direkcija za razvoj policije, strateške i normativne poslove

Dragana Đurišić


Tel: 020 225 927
e-mail: dragana.djurisic@mup.gov.me

Direkcija za integrisano upravljanje granicom

Milan Paunović

Tel: 020 242 340
e-mail: sluzbaibm@mup.gov.me


DIREKTORAT ZA POSLOVE NADZORA

v.d. generalnog direktora Danilo Ćupić

Tel: 020 224 222

e-mail: bezbjednost.mup@mup.gov.me
           danilo.cupic@mup.gov.me


 

Direkcija za nadzor nad radom Uprave policije, drugostepeni upravni postupak i teže povrede službene dužnosti

Vojin Rondović


Odsjek za nadzor nad radom Uprave policije i drugostepeni upravni postupak

Dragana Babović

Tel: 020 875 841

e-mail: dragana.babovic@mup.gov.me

Odsjek za utvrđivanje teže povrede službene dužnosti policijskih službenika

Jadranka Blažić Kovačević
e-mail: jadranka.blazic@mup.gov.me


Direkcija za nadzor u oblasti zaštite lica imovine i detektivske djelatnosti

Veselin Rmuš
e-mail: veselin.rmus@mup.gov.meDIREKTORAT ZA GRAĐANSKA STANJA I LIČNE ISPRAVE

v.d. generalnog direktora Milanka Baković

Tel:  020 225 341
e-mail: milanka.bakovic@mup.gov.me


- Direkcija za lične isprave i prebivalište

Remzija Ademović

Tel: 020 246 453

e-mail: remzija.ademovic@mup.gov.me


- Direkcija za vozače, vozila i oružje

Mira Radović

Tel: 020 224 017

e-mail:  mira.radovic@mup.gov.me

- Direkcija za državljanstvo

Miroslav Zeković

Tel: 243 190

e-mail: miroslav.zekovic@mup.gov.me

- Direkcija za strance, migracije i readmisiju

Dragan Dašić

Tel: 020 224 806

e-mail: dragan.dasic@mup.gov.me
           mupmigracije@t-com.me

-Direkcija za azil

Tel: 020 245 387PODRUČNE JEDINICE ZA GRAĐANSKA STANJA I LIČNE ISPRAVE

- Područna jedinica Podgorica

  Tel: 020-241-196

- Područna jedinica Nikšić  

   Zoran Bigović

  Tel: 040 213 101

- Područna jedinica Bar

   Zorica Đerković

   Tel: 030 312 235

- Područna jedinica Herceg Novi

  Vid Medojević

  Tel: 031 322 548

- Područna jedinica Berane 

   Rade Obradović

  Tel: 051 233 335

- Područna jedinica Bijelo Polje

  Dragan Šćepanović

  Tel: 050 432 070

- Područna jedinica Pljevlja 

  Miomir Borović

  Tel: 052 232 017

 

DIREKTORAT ZA VANREDNE SITUACIJE

Generalni direktor Mirsad Mulić

Tel: 020 481 801
Fax: 020-481-833
e-mail: vanredne.mup@mup.gov.me; mup.emergency@t-com.me

- Direkcija za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć

načelnik mr Ljuban Tmušić

Tel: 020 481 816,
e-mail: ljuban.tmusic@mup.gov.me; mup.emergency.cz@t-com.me

- Direkcija za preventivne poslove

načelnica mr Sandra Racković

Tel: 020 481 805
e-mail: sandra.rackovic@mup.gov.me; mup.emergency.prev@t-com.me

Odsjek za upravljanje prirodnim katastrofama i tehničko-tehnološkim rizicima

šefica Odsjeka Vesna Burić
 
Tel: 020 481 824
e-mail: mup.emergency.risks@t-com.me

Odsjek za upravljanje opasnim materijama
 
šef Odsjeka Dejan Marunović

Tel: 020 481 825
e-mail: dejan.marunovic@mup.gov.me; mup.emergency.prev@t-com.me

- Direkcija za operativne poslove

načelnik Radomir Šćepanović

Tel: 020-481-803
e-mail: radomir.scepanovic@mup.gov.me; mup.emergency.op@t-com.me

Odsjek za obuku i operativne aktivnosti

šef Odsjeka Milan Radović

Tel: 020-481-829
e-mail: milan.s.radovic@mup.gov.me; mup.emergency.op@t-com.me

Odsjek za neeksplodirana ubojna sredstva (NUS)

šef Odsjeka Milovan Joksimović

Tel: 020-481-822
e-mail: milovan.joksimovic@mup.gov.me

Direkcija 112-operativno-komunikacioni centar 112

Načelnik mr Danilo Miljević

Tel: 020 481 806
e-mail: danilo.miljevic@mup.gov.me; mup.emergency.112@t-com.me

- Direkcija – avio-helikopterska jedinica

načelnica Milica Abramović

Tel: 020 244 009; 020-653-057; 020-256-614; 020-653-056
e-mail: milicaabramovic@t-com.me

- Direkcija za inspekcijski nadzor

Glavni inspektor Ratko Jovović

Tel: 020 481 817
e-mail: svcbnk@t-com.me

PODRUČNE JEDINICE ZA VANREDNE SITUACIJE

- Područna jedinica Podgorica za teritoriju Glavnog grada Podgorica, Prijestonice Cetinje, i opština Danilovgrad i Kolašin

načelnik Zoran Perović
 
Tel: 020-481-809
e-mail: zoran.perovic@mup.gov.me

- Područna jedinica Nikšića za teritorije opština Nikšić, Šavnik i Plužine

načelnik Niko Rojević

Tel: 040 212 352;
Fax: 040 212 562
e-mail: niko.rojevic@mup.gov.me

- Područna jedinica Bijelo Polje za teritorije opština Bijelo Polje i Mojkovac

načelnica Methija Kuburović

Tel: 050 484 880; 050 484 881; 050 484 882;
Tel/fax: 050 484 883
e-mail: methija.kuburovic@mup.gov.me; mup.emergency.bp@t-com.me

- Područna jedinica Berane za teritorije opština Berane, Rožaje, Andrijevica ,Plav, Petnjica i Gusinje

načelnica Denisa Nurković

Tel: 051 232 866
Tel/fax: 051 231 097
e-mail: denisa.nurkovic@mup.gov.me; mup.emergency.ba@t-com.me

- Područna jedinica Pljevlja za teritorije opština Pljevlja i Žabljak

načelnik Muamer Amer Hadžalić


Tel: 052 321 322
Tel/fax: 052 321 316
e-mail: mup.emergency.pv@t-com.me

- Područna jedinica Bar za teritorije opština Bar, Ulcinj i Budva

načelnica mr Pera Pavlica Dragišić

Tel: 030 313 542
Fax: 030 313 910
e-mail: pjbar@t-com.me

- Područna jedinica Herceg Novi za teritorije opština Herceg Novi, Kotor i Tivat

načelnica Lidija Petrone Kolar

Tel: 031 348 502
Tel/fax: 031 348 504
e-mail: mup.emergency.hn@t-com.meDIREKTORAT ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE

e-mail: dmsei@mup.gov.me

v.d. generalnog direktora Tanja Ostojić

Telefon: 020 241 954
Fax: 020 242 416

Direkcija za međunarodnu saradnju


Telefon: 020 225 278
Fax: 020 242 416

Direkcija za evropske integracije i koordinaciju pretpristupne podrške EU

Telefon: 020 225 278
Fax: 020 242 416

 

ODJELJENJE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIĈNOSTI I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA


načelnik Zora Čizmović

Tel:  020 243 998
e-mail: : zora.cizmovic@mup.gov.me


ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU POLICIJE

 načelnik Milan Adžić

Tel:  020 247 588

e-mail: unutrasnjakontrola@mup.gov.me


ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

 

načelnik - viši unutrašnji revizor Ramiza Đečević


Tel: 020-243-994
e-mail: ramiza.djecevic@mup.gov.me


 

SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE I KADROVSKE POSLOVE

načelnik Sonja Radonjić

Tel: 020 244 962
e-mail: sonja.radonjic@mup.gov.me

Biro za kadrovske poslove


Boris Mišnić

Tel: 020 241 400

e-mail: boris.misnic@mup.gov.me

Biro za ljudske resurse

 

Marija Bojić

 

Tel: 020 241 400

e-mail: marija.bojic@mup.gov.me


SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Tel: 020 224 159; 020 415 275

Fax: 020 415 140

e-mail: sit@mup.gov.me

Tatjana Drobnjak


Tel: 020-224-159


e-mail:
tatjana.drobnjak@mup.gov.me


Biro za zaštitu i sigurnost IT

 

Biro  za projektovanje i administraciju IS

darko.simonovic@mup.gov.me

Biro za implementaciju IT

Biro za održavanje IT


SLUŽBA ZA FINANSIJSKE, OPŠTE I POMOĆNE POSLOVE

načelnik Radmila Jakšić


Tel: 020 246 917
e-mail: radmila.jaksic@mup.gov.me


Biro za prevođenje

 


Biro za finansijske i računovodstvene poslove


Nada Janjušević

Tel: 020 225 441

e-mail: nada.janjusevic@mup.gov.me


Biro za evidenciju i čuvanje tajnih podataka

Nada Vukmirović

Tel: 020 672 360

 

Biro za materijalne i stambene poslove

Darka Šaban


Tel: 020 244 514
Fax: 020 242 412


e-mail: darka.saban@mup.gov.me


Biro za javne nabavke

Zoran Milić

Tel: 020 241 427


Zdravstveni centar

Ljiljana Marković

Tel: 020 225 203

Biro za smještaj i ishranu

Gligorije Radović


Tel: 020 634 935

Biro za administrativno-kancelarijske poslove

Dragica Krivokapić

Tel: 020 247 913

Auto centar

Bosiljka Dašić

Tel: 020 247 340