Manja slova Veća slova RSSPitajte Ministarstvo

KONTAKT TELEFONI

 

CENTRALA


Tel: 020 242 299

KABINET MINISTRA

Tel: 020 241 590
Fax: 020 246 779
e-mail: kabinet@mup.gov.me

KABINET-PITAJTE MINISTRA

020 224 770

DRŽAVNA SEKRETARKA

mr Jadranka Vojinović

Tel: 020 225 206

e mail: kabinet@mup.gov.me

SEKRETAR MINISTARSTVA

Dragan Pejanović

tel: 020 224 236

e mail: sekretar@mup.gov.me

DIREKTORAT ZA BEZBJEDNOSNO ZAŠTITNE POSLOVE I NADZOR

Generalni direktor doc dr Miloš Vukčević

Br.tel: 020-246-917

-Direkcija za bezbjednosno zaštitne poslove 

020-246-917. bezbjednost.mup@mup.gov.me

Odsjek za strateško razvojne i normativne poslove
Bojan Mandić 020-242-883, bojan.mandic@mup.gov.me

Odsjek za tajne podatke

Violeta Vujusic 020-468-551 violeta.vujisic@mup.gov.me

-Direkcija za nadzor i upravni postupak 

Đorđije Ivanović 020-242-883 djordjije.ivanovic@mup.gov.me

Odsjek za nadzor nad radom Uprave policije i drugostepeni upravni postupak 

Dragana Babović, dragana.babovic@mup.gov.me

Odsjek za utvrđivanje teže povrede službene dužnosti policijskih službenika

Jadranka Blažić Kovačević, 020-246-917, jadranka.blazic@mup.gov.me

Odsjek za nadzor u oblasti zaštite lica imovine i detektivske djelatnosti

Veselin Rmuš 020-203-463 veselin.rmus@mup.gov.me

DIREKTORAT ZA UPRAVNE UNUTRAŠNJE POSLOVE

Generalni direktor Abid Crnovršanin

Br.tel- 020-225-341
Mail: abid.crnovrsanin@mup.gov.me

-Direkcija za lične isprave i prebivalište


- Direkcija za saobradajne isprave i oružje
Mira Radović 020-224-017 mira.radovic@mup.gov.me

- Direkcija za državljanstvo

- Direkcija za strance, migracije i readmisiju
Abdulah Abdić 020-246-068 abdulah.abdic@mup.gov.me

-Direkcija za azil
Sandra Bugarin 020-245-387 sandra.bugarin@mup.gov.me

Područne jedinice za upravne unutrašnje poslove

- Područna jedinica Podgorica
Milanka Baković 020-241-196

- Područna jedinica Nikšić
Zoran Bigović 040 213 101

- Područna jedinica Bar
Zorica Đerković 030 312 235

- Područna jedinica Herceg Novi
Milorad Murišić 031 322 548

- Područna jedinica Berane
Rade Obradović 051 233 335

- Područna jedinica Bijelo Polje
Dragan Šćepanović 050 432 070

- Područna jedinica Pljevlja
Miomir Borović 052 232 017

DIREKTORAT ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE


Generalni direktor Ivan Ivanišević

Tel: 020 225 278
Fax: 020 242 416
e-mail: ivan.ivanisevic@mup.gov.me

- Direkcija za međunarodnu saradnju

- Direkcija za evropske integracije

- Direkcija za planiranje, programiranje i implementaciju projekata finansiranih iz međunarodnih fondova 

 

DIREKTORAT ZA VANREDNE SITUACIJE

Generalni director Mirsad Mulić

Br.tel: 020-481-801, 020-481-802
mup.emergency@t-com.me, vanredne.mup@mup.gov.me

- Direkcija za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć

- Direkcija za preventivne poslove –Sandra Racković 020-481-803

Odsjek za upravljanje rizicima
Odsjek za upravljanje opasnim materijama

- Direkcija za operativne poslove -Šćepanović Radomir 020-481-821

Odsjek za obuku i operativne aktivnosti
Odsjek 112-operativno-komunikacioni centar 112

- Direkcija – avio-helikopterska jedinica

Slavko Ilić 020-244-009

- Direkcija za inspekcijski nadzor

- Područne jedinice za vanredne situacije

- Područna jedinica Podgorica za teritoriju Glavnog grada Podgorica, Prijestonice Cetinje, i opština Danilovgrad i Kolašin

- Područna jedinica Nikšića za teritorije opština Nikšić, Šavnik i Plužine

- Područna jedinica Bijelo Polje za teritorije opština Bijelo Polje i Mojkovac

- Područna jedinica Berane za teritorije opština Berane, Rožaje, Andrijevica i Plav

- Područna jedinica Pljevlja za teritorije opština Pljevlja i Žabljak

- Područna jedinica Bar za teritorije opština Bar, Ulcinj i Budva

- Područna jedinica Herceg Novi za teritorije opština Herceg Novi, Kotor i Tivat

DIREKTORAT ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Veselin Vukčević, generalni direktor Direktorata, tel.br. 224-445, fax. 225-518,
e-mail veselin.vukcevic@mup.gov.me, drzavna.mup@mup.gov.me;

Direkcija za državnu upravu

Danijela Nedeljković-Vukčević, načelnik Direkcije, tel.br. 242-749, e-mail danijela.vukcevic@mup.gov.me

Odsjek za strateško razvojne i normativne poslove

Ivan Šikmanović, samostalni savjetnik II, tel.br. 242-749, e-mail ivan.sikmanovic@mup.gov.me
Aleksandra Masoničić, samostalni savjetnik II, tel. br. 242-749, e-mail aleksandra.masonicic@mup.gov.me

Odsjek za praćenje i sprovođenje propisa

Milan Šestović, šef Odsjeka, tel/fax br. 224-520, e mail. milan.sestovic@gmail.com

Kancelarija za registraciju nevladnih organizacija i udruženja

Sanja Anđušić, samostalni savjetnik II, tel/fax 224-520, e-mail sanja.andjusic@mup.gov.me
Mira Jovović, samostalni savjetnik II, tel/fax 224-520, e-mail mira.jovovic@mup.gov.me

Direkcija za inspekcijski nadzor


Lidija Pantović, glavni upravni inspektor, tel/fax 245-679, e-mail lidija.pantovic@mup.gov.me

Čedo Kaluđerović, upravni inspektor I, tel.br. 245-679, e-mail cedo.kaludjerovic@mup.gov.me

Branislav Vujović, upravni inspektor I, tel.br. 245-679, e-mail branislav.vujovic@mup.gov.me 

Senka Marojević, upravni inspektor II, tel.br. 245-679, e-mail senka.marojevic@mup.gov.me

Predrag Radovanović, upravni inspektor II, tel.br. 245-679, e-mail predrag.radovanovic@mup.gov.me

Jovana Nišavić, upravni inpsektor II, tel.br. 245-679, e-mail jovana.nisavic@mup.gov.me

Edmir Kalač, upravni inpsektor III, tel.br. 245-679, e-mail  edmir.kalac@mup.gov.me


Direkcija za lokalnu samoupravu

Odsjek za strateško razvojne i normativne poslove

Radovan Ivanović, samostalni savjetnik II, tel.br. 225-543, e-mail radovan.ivanovic@mup.gov.me
Senad Crnovršanin, samostalni savjetnik II, tel.br. 225-543, e-mail senad.crnovrsanin@mup.gov.me

Odsjek za praćenje i sprovođenje propisa

Olivera Grbović, šef Odsjeka, tel/fax 242-749, e-mail olivera.grbovic@mup.gov.me
Zorica Glavatović, samostalni savjetnik II, tel.br. 225-067, e-mail zorica.glavatovic@mup.gov.me
Tijana Rabrenović, viši savjetnik III, tel.br. 225-067, e-mail tijana.rabrenovic@mup.gov.me

ODJELJENJE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIĈNOSTI I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Načelnik Zora Čizmović

Br.tel- 020-243-998
Mail: zora.cizmovic@mup.gov.me

ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU POLICIJE

šef Drago Spičanović

Br-tel: 020-247 588

Mail: drago.spicanovic@mup.gov.me

ODJELJENJE ZA INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM I GRANIĈNIM PRELAZIMA

Načelnik Milan Paunović

Br.tel: 020-242 340
Mail: milan.paunovic@mup.gov.me

ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

Načelnik - Viši unutrašnji revizor Ramiza Dječević
Br.tel: 020-243-994
Mail: ramiza.djecevic@mup.gov.me

SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Načelnik Nataša Starovlah– Knežević

Br.tel: 020-224-159

SLUŽBA ZA PRAVNE, KADROVSKE I FINANSIJSKE POSLOVE

Načelnik Zoran Asanović

Br.tel- 020-244-962
Mail: zoran.asanovic@mup.gov.me,

Biro za finansijske i računovodstvene poslove

Miodrag Djuretić 020-225 441, misko.djuretic@mup.gov.me

Biro za investicije

Mirjana Popović 020-265 091, 020-241 425

Biro za kadrovske i pravne poslove
Biljana Dulović, 020-241-400; biljana.dulovic@mup.gov.me

Biro za komercijalne poslove
Nataša Ivanović 020-241 427, natasa.ivanovic@mup.gov.me

Biro za materijalne poslove

Darka Šaban 020-244 514, darka.saban@mup.gov.me,
fax:020-242-412


SLUŽBA ZA KANCELARIJSKE OPŠTE I POMOĆNE POSLOVE

Načelnik Goran Petrović

Br.tel 020-224-222
Mail: goran.petrovic@mup.gov.me


Biro za smještaj i ishranu

Gligorije Radovic 020-634-935

Biro za administrativno tehničke, opšte i pomoćne poslove

Dragica Krivokapić 020-247-913

Zdravstveni centar

Sead Frljučkić 020-225-203

Auto centar

Bosiljka Dašić 020-247-340